Seks af landets største vandværker er gået sammen for at få udvidet beskyttelseszonen omkring deres boring, så der ikke må sprøjtes med Roundup i en omkreds af 300 meter.   

Brugen af ukrudtsmidlet Roundup er i kraftig stigning. I 2008 blev der brugt næsten 1.500 ton Roundup og landbruget står for 92 procent af forbruget.

Alene fra 2007 til 2008 steg forbruget med 27 procent. Det får seks af landets største vandværker til at kræve, at beskyttelseszonen omkring vandboring udvides. Det skriver DR Indland.

Det store forbrug af Roundup kan nemlig nu registreres i grundvandet, trods løfter om det modsatte fra producenten Monsanto.

Da Roundup kom på markedet i 70'erne, sagde kemigiganten, at ukrydsmidlets aktive stof, glyphosat, aldrig ville ende i i grundvandet, fordi det binder sig til jernoxider i jorden. Det har viste sig ikke at passe.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sprøjtefri zone ikke stor nok

Antallet af glyphosat-fund i grundvandet er steget siden 2000. Alligevel er det endnu lovligt, at sprøjte med ukrudtsmidlet i de områder, hvor drikkevandet indvindes. 

Lige nu er der en sprøjtefri zone på 10 meter, men regeringen har lovet en udvidelse til 25 meter. Vandværkerne mener på deres side, at det slet ikke er nok for effektivt at beskytte vandet.

- Vi vil have grundvandet beskyttet bedre. Det kan gøres på mange måneder, men et konkret forslag er, at man beskytter vandboringernes nærområde bedre end man gør i dag. Det vi foreslår er op imod en afstand til boringerne på 300 meter, siger Jens Andersen, der er produktchef i Københavns Energi, som er en af landets største vandværker, til DR.

Alternativet er vandrensning, men den løsning giver både et større energiforbrug og dyrere vand.