Profil

3S a/s

3S er leverandør til alle danske landmænd…

Udover at være leverandør af råvarer samt hjælpemidler til alle danske landmænd, har 3S ligeledes specialiseret sig i servicering af indkøbsgrupper. Som indkøbsgruppemedlem varetager vi indkøbet for den enkelte landmand ud fra nogle i forvejen fastsatte retningslinier.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame