Profil

Care4farm

MISSION

Care4farms produkter måler, GPS-positionerer, dokumenterer og alarmerer om temperatur i lagre af landbrugsafgrøder på marken, i planlagre og siloer, indhold i tanke og position på maskiner og udstyr. Vi bidrager til at  bevare kvaliteten og værdierne. Omkostningerne mindskes til køling, forsikringer, risiko samt til overvågning. Vi sikrer valide data og at myndighedskrav overholdes.

Produkterne er:

StackView temperaturspyd, 

SiloView, 

EquipmentView (maskiner og udstyr)

TankView

Produkterne  benytter enkel trådløs teknologi så data ses på mobil og PC. 

Vi fokuserer på landbrug, korn og foderstof og bulk terminaler.

Tag kontakt nu og få pålidelig, fokuseret, ansvarsfuld og god faglig rådgivning.

VISION

Den bedste og mest fokuserede udbyder af trådløs monitorering til landbrug og følgeindustrier, med opbevarede råvarer i Europa.

VÆRDIER

- Vi udvikler os til resultater.

- Der er sammenhæng i det vi siger, og det vi gør.

- Der findes kun gode langsigtede beslutninger.

- Vi deltager i teams/ samarbejde hvor bidraget går begge veje.

- Se så at komme i gang og hold ved.

- Ring  2275 8000 og oplev det.

-www.care4farm.dk/

- www.maykers.com

- www.plindberg.dk


Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame