Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Profil

Care4farm

Care4fams produkter bidrager til at  bevare kvaliteten på dine afgrøder. Omkostningerne mindskes til køling, forsikringer, risiko samt til overvågning. Vi sikrer valide data og at myndighedskrav overholdes.

Care4farm udvikler produkter, der  er værdifulde og unikke når du skal overvåge dine høstede avl. Vi tager vores ansvar for at du får maksimal værdi af vore produkter.

Vore produkter måler automatisk, systematisk, dokumenteret og validt temperatur, tankindhold, bevægelser, position mv. og alle data kan du se på PC og mobil.  

Vore produkter måler temperatur på marken, i planlagre, bulk lagre, siloer, tanke maskiner og udstyr i landbrug, grovvarer og bulk terminaler.

Produkterne er:

StackView,

SiloView, 

EquipmentView (maskiner og udstyr)

TankView

Produkterne  benytter enkel trådløs teknologi så data ses på mobil og PC. 

Vi fokuserer på landbrug, korn og foderstof og bulk terminaler.

Tag kontakt nu og få pålidelig, fokuseret, ansvarsfuld og god faglig rådgivning.

Vi vil være den mest unikke og værdiskabende udbyder af trådløs monitorering til landbrug, grovvarer og bulk terminaler med opbevarede råvarer i Europa.

VÆRDIER

- Vi udvikler og sælger produkter der er unikke og værdifulde.

- Der er sammenhæng i det vi siger, og det vi gør.

- Vi tror på gode langsigtede beslutninger og relationer.

- Vi samarbejder med vores kunder og samarbejdspartnere.

- Ring  2275 8000 eller mail nb@care4farm.dk

-www.care4farm.dk/

- www.maykers.com

- www.plindberg.dk


Leverandør-kompetencer
Produkter

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter