Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Opdaterede normer for magnesium i svinefoder

14. jan. | Indrykket af Nutrimin

Nye højere normer for magnesium

Del artiklen:

Klare magnesiummangelsymptomer, såsom nervøse grise eller ringe knogleudvikling, ses sjældent. I langt de fleste tilfælde vil næringsstofnormerne til magnesium være opfyldt alene med foderets naturlige indhold af magnesium og en samtidig tilsætning af fytase.

Nye højere normer for magnesium til alle dyregrupper

Normerne for magnesium er forøget betydeligt i seneste opdaterede ”Normer for Næringsstoffer”, udarbejdet af SEGES Gris (November, 2021). Den hidtidige norm for magnesium på 0,4 gr magnesium pr. foderenhed til alle dyregrupper har vist sig at være betydeligt under norm. De tidligere normer var baseret på ældre forsøg. De nye normer er baseret på en gennemgang af tilgængelig litteratur. I langt de fleste tilfælde vil næringsstofnormerne til magnesium dog være opfyldt alene med foderets naturlige indhold af magnesium og en samtidig tilsætning af fytase.

Fordøjeligheden af magnesium

Fordøjeligheden af magnesium falder ved højt indhold af calcium og fosfor i foderet. Modsat stiger den ved tilsætning af fytase. Forklaringen synes at være, at der dannes vanskeligt opløselige magnesium-fosfater og måske især calcium-magnesium-fosfater. Er der overskud af calcium i foderet og ingen fytase tilsat, får vi et tab af magnesium. Den fælles regulering af calcium og magnesium bevirker et uheldigt tab med urinen. Derved kan der opstå en mangelsituation, som giver stressede grise.

Normalt vil der være rigeligt med magnesium i et svinefoder

Normalt vil det ikke være nødvendigt at tilsætte ekstra magnesium til et svinefoder. Kun i visse tilfælde, hvor et smågrisefoder har et lavt indhold af protein, kan det færdige smågrisefoder komme til at mangle magnesium i forhold til nye normer. Hvor proteinet primært kommer fra kartoffelprotein og blodplasma kilder, og der samtidig er et højt indhold af calcium, vil der således kunne opstå behov for tilsætning af ekstra magnesium. Det samme kan ske i et sofoder til diegivende søer med et forhøjet indhold af calcium og fosfor i forhold til norm. Især hvis der IKKE er tilsat fytase. Derved kan somælken i farestalden komme til at mangle magnesium i forhold til pattegrisenes behov.

I Nutrimins skabeloner er der taget højde for de opdaterede normer for magnesium.

Tryk her, hvis du har spørgsmål eller gerne vil læse mere om nye normer for magnesium.

Du er som altid også velkommen til at slå på tråden til Nutrimin.  OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter