Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

DanBred opruster på pattegriseoverlevelsen

5. jan. | Indrykket af DANBRED

I DanBred arbejder vi konstant på, hvordan vi kan forbedre pattegriseoverlevelsen

Del artiklen:

,samtidig med at vi sikrer et økonomisk afkast for griseproducenter i hele verden. Nu investerer SEGES Gris, Avl & Genetik, yderligere i at sikre en fortsat stærk og konkurrencedygtig dansk griseproduktion ved at tilføre ekstra ressourcer til at optimere avlsmålet LG5.

Siden 2005 er pattegriseoverlevelsen i avls- og opformeringsbesætninger øget betragteligt. Samtidig, og særligt de seneste år, har slagtegriseproducenterne set en markant forbedring i egenskaberne for deres DanBred slagtegrise, som har givet en økonomisk fordel. Dette har dog skabt en ugunstig sammenhæng mellem slagtegriseegenskaberne og pattegriseoverlevelsen. Det er grunden til, at den økonomiske vægtning for LG5 i foråret 2021 blev hævet med 33 % for DanBred Landrace, DanBred Yorkshire og DanBred Duroc. Denne ændring i vægtningen vil lægge endnu mere tryk på pattegriseoverlevelse og give et mere balanceret avlsmål. Det er dog ikke den eneste ambition, Avl & Genetik har for at forbedre pattegriseoverlevelsen.

”Det er ca. 40 % af udviklingsgruppen, der har som hovedopgave at finde en fremtidssikret løsning på en stadigt øget pattegriseoverlevelse. Det gør vi ved hjælp af den store datamængde, som kommer fra Dan-Bred avls- og opformeringsbesætningerne. Vi udvikler nye og innovative metoder ved at bruge den store mængde data på forskellige måder for at se, hvordan vi skal betragte overlevelse og frugtbarhedsegenska-ber fremadrettet,” lyder det fra Christian Sørensen, chefforsker i SEGES Gris, Avl & Genetik.


Pattegriseoverlevelse i fokus

For at kunne undersøge mulighederne for at forbedre LG5 er det helt centralt at kigge på frugtbarhedsegen-skabernes sammenhæng til de andre egenskaber i DanBred avlsmålet. Derudover undersøger vi overlevelse fra flere forskellige vinkler - både på kuldniveau og ud fra den lille pattegris’ perspektiv.

”Vores foreløbige resultater indikerer, at LG5, vil kunne deles op i to – hvor antallet af fødte grise og overle-velse indtil dag 5 behandles separat i vores statistiske modeller. Vi forventer, at denne nye måde at håndte-re kuldstørrelse og overlevelse på vil kunne give mere avlsfremgang for pattegriseoverlevelse,” siger Tage Ostersen, afdelingsleder i SEGES Gris, Avl & Genetik.


Et vigtigt værktøj: simuleringer

For at kunne finde den rette måde at forbedre pattegriseoverlevelsen, bruger Avl & Genetik, et simulerings-værktøj, som simulerer hele avlssystemet – lige fra DNA-strengen til antallet af avlsdyr i besætninger på Bøgildgård og på KS-stationer for alle tre DanBred racer. Simuleringsværktøjet er vigtigt for at få indblik i, hvordan en ny, mulig egenskab vil påvirke den samlede avlsfremgang ved selektion for den nye egenskab.

”Ved hjælp af et kompliceret computerprogram efterligner vi de tre racer med avlssystemets karakteristika. Således kan vi afprøve alle de forskellige scenarier for dyrene og dermed få et bud på forskellige strategier for den maksimale avlsfremgang. I dette tilfælde både for kuldstørrelse og overlevelse, men også for slag-tegriseegenskaberne. Via disse scenarier kan vi finde ud af, hvad der skal til for at opnå mest mulig avls-fremgang samlet set, samtidig med at pattegriseoverlevelsen bliver forbedret,” fortæller Christian Sørensen.


Dette er en tilrettet version af artiklen. Original tekst af Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent, SEGES.

OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter