Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Mykotoksiner og toksinbindere

17. dec. 2021 | Indrykket af Nutrimin

Mykotoksinforurening af foderstoffer er et sundhedsmæssigt og et anseeligt økonomisk problem.

Del artiklen:

Toksinbindere kan være en stor hjælp. Blandt svineproducenter anslås det, at ca. 60% anvender toksinbinder efter jul. I kvægbesætninger er anvendelsen af toksinbindere ikke så udbredt trods omfattende mykotoksinforurening i kvægfoder - derfor er det aktuelt at tage emnet op.

Mykotoksiner forekommer udbredt på landbrugsafgrøder, hvor toksinerne deles op i mark- og lagertoksiner. Der er risiko for, at der dannes toksiner, mens afgrøden vokser på marken, og dertil kommer toksinerne, som dannes under lagring. Forekomsten af mykotoksiner i Danmark kendes ikke præcist. Det hænger sammen med, at mykotoksiner ikke altid er synlige, samt at analyseresultaterne i høj grad afhænger af, hvor i stakken prøven er udtaget. Ydermere skal man være opmærksom på, at det ikke er alle mykotoksiner, der kan aflæses i en traditionel analyse. Internationalt er der særligt fokus på forekomst af toksiner i majsprodukter, men græsensilage og halm kan også indeholde toksiner.

En toksinforgiftning belaster koens lever og immunforsvar, og det går ud over mælkeydelsen. Foruden faldende mælkeydelse ses symptomer hos køerne så som faldende foderoptag, generelt dårlig sundhedstilstand, nedsat reproduktion, stigende celletal og også dødsfald. 

Det kan være svært at afgøre årsagssammenhængen mellem symptomer og mykotoksinforgiftning. Det skyldes flere faktorer, dels sker der en ophobning af toksiner over tid, og så er det selvfølgelig også afhængigt af den enkelte kos tilstand.

Toksinbindere i mineralblandingerne er en god hjælp og evaluerer i høj grad sig selv. Der findes flere forskellige toksinbindere med varierende virkningsmekanismer. 

Har du eller din foderrådgiver mistanke om mykotoksinforgiftning, så er du meget velkommen til at kontakte kvæg-teamet ved Nutrimin for at høre nærmere om toksinbindere.
OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter