Du har en ubetalt faktura der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale den for at undgå en rykker på 100 kr.

Nyheder

Høj produktivitet for fremtidens slagtegrise

4. okt. | Indrykket af DANBRED

De seneste år har man i griseproduktionen oplevet en stor fremgang for daglig tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent.

Del artiklen:

Disse tre egenskaber er også essentielle i DanBred avlsmålet. Egenskaberne er vigtige elementer for at skabe en mere bæredygtig griseproduktion og resulterer i en bedre bundlinje for griseproducenterne.


Slagtegriseegenskaberne er de seneste år stormet frem i DanBreds avls- og opformeringsbesætninger – og i produktionsbesætningerne. De seneste tal fra hjemmeafprøvning samt fra teststationen Bøgildgård viser, at denne fremgang fortsætter. Det skyldes i høj grad avlsfremgang for avlsmålene for daglig tilvækst, fo-derudnyttelse og kødprocent. Når vi ser på de seneste års fremskridt i DanBreds avlsbesætninger, er det tydeligt, at der er mere medgang på vej til de danske griseproducenter.

”Den avlsfremgang, vi ser for vores renracede avlsdyr, vil give udslag i produktionen i den kommende år-række, afhængig af om det genetiske bidrag kommer fra DanBred Duroc eller DanBred Landrace/Yorkshire. Det betyder derfor, at produktionsdyrene, som er krydsningsdyr af de tre DanBred racer, vil opleve en fort-sat stigning for daglig tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent.” lyder det fra Martin Mølgaard Pedersen, afdelingsleder i SEGES Gris, Avl & Genetik.Udvælgelse af DanBred avlsdyr

I DanBred avlsprogrammet gennemføres cirka 100.000 individafprøvninger på avlsdyr hvert år, mens der på Bøgildgård gennemføres yderligere 7.000-8.000 orneafprøvninger årligt. De bedste orner udvælges til ind-sættelse på en af DanBreds KS-stationer efter endt afprøvning. De seneste resultater fra 2020 afprøvningen på Bøgildgård viser, at den gennemsnitlige daglige tilvækst er 1.102 gram for DanBred Landrace/Yorkshire og 1.258 gram for DanBred Duroc.

”Det er top-ornerne, fra afprøvningssystemet, der bliver indsat på DanBreds KS-stationer, hvor de bliver tappet for sæd. Sæden bliver herefter brugt til at producere slagtegrise. På den måde udvælger vi de bed-ste avlsdyr på baggrund af DanBred avlsmålene, som vil bidrage til en mere effektiv griseproduktion og dermed øger bundlinjen.” fortæller Martin.

Vi har også set imponerende resultater for foderudnyttelse fra Bøgildgård igennem de seneste år. I 2020 havde DanBred Duroc en gennemsnitlig foderudnyttelse på 1,96 FEsv per kg tilvækst, og DanBred Landra-ce/Yorkshire havde en gennemsnitlig foderudnyttelse på 2,07 FEsv per kg tilvækst. Gennemslag af avlen i produktionen

Et gennemslagsforsøg fra Bøgildgård, lavet i 2016, viser, at den avlsfremgang, der opnås i DanBred avls-programmet, også manifesterer sig i produktionsbesætningerne. Det er ellers ikke givet, at den avlsfrem-gang, der opnås i de renracede populationer, har gennemslag i produktionsbesætningerne. Det skyldes, at miljøfaktorer såsom management, sundhedsstatus og foderkvalitet kan være forskellige fra avlsbesætning til produktionsbesætning. Derudover er grisene i avlsbesætningerne renracede avlsdyr, mens grisene i pro-duktionsbesætningerne er krydsninger. Men ved at teste grisene i samme miljø, som det blev gjort i dette gennemslagsforsøg på Bøgildgård, kan det ses, at der ér en forskel i grisenes præsentation – dette skyldes således genetikken og ikke miljøforhold. 

Resultaterne fra gennemslagsforsøget dokumenterer, at krydsningerne, DanBred D(LY)-hangrise, faktisk præsterer bedre en de renracede dyr. Forsøget viste, at virkningsgraden var henholdsvis 140 % for daglig tilvækst, 188 % for kødprocent og 82 % for foderudnyttelse. På grund af krydsningsfrodigheden er ydeev-nen for daglig tilvækst og kødprocent faktisk højere end de forventede 100 %, hvilket betyder, at slagtegri-seegenskaberne var endnu mere udprægede i krydsningerne.

Dette er en tilrettet version af artiklen. Original tekst af Søs Lindeborg Pedersen, kommunikationskonsulent, SEGES.

Krydsningsfrodighed

Krydsningsfrodighed er det fænomen, at afkommet overgår de renracede forældres gennemsnit i ydeevne. 

Det betyder, at fx DanBred D(LY)-krydsninger typisk præsterer bedre end gennemsnittet af de rene racer, DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. 
OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter