Nyheder

Jordprisen er på vej op

19. aug. | Indrykket af Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Den bedste indikator for jordprisen er antallet af nødlidende ejendomme, hvor vi oplever et markant fald og dermed tegn på stigende jordpriser.

Del artiklen:

Den bedste indikator for jordprisen er status og antal på de nødlidende landbrugsejendomme, da de er udtryk for den generelle økonomiske situation for landbrugserhvervet. Vi oplever nu et markant fald i nødlidende landbrugsvirksomheder, og har dermed et godt forecast på stigende jordpriser. 

Mange faktorer driver jordprisen

Der har været skrevet meget omkring jordprisen og forventninger til dens udvikling de seneste par år. Der er mange faktorer der påvirker prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Nogle af de største faktorer er økonomi i investeringsobjektet, renter, inflation, vækst, politisk stabilitet, alternativt afkast mv. Det øvrige ejendomsmarked er steget betragteligt siden år 2012 efter finanskrisen, hvorimod jord er blevet stående stille på stedet – se ovenstående graf. Jordprisen har siden 2010 befundet sig i intervallet mellem 141.000 kr./ha og op til 165.000 kr/ha. Statistikken over jordprisen er baseret på handler af ejendomme over 15 ha., inklusiv bygning, men uden løsøre. 

Årsagen til at prisstigninger på jord er udeblevet hænger i høj grad sammen med at jord er et produktionsaktiv modsat lejligheder, huse og sommerhuse der også er tilgængeligt for privatforbrugerne. Hvis du f.eks. investerer ind i boligudlejningsmarkedet har du den ”fordel”, at privatforbrugerne har en reallønsfremgang. Dvs. de som lejer en lejlighed, oplever en løn der stiger mere end inflationen og det påvirker lejeniveauerne positivt i Danmark. På jord derimod har afregningspriserne set over en ti-årig periode været relativt stabile - naturligvis med op- og nedture undervejs. 


Antallet af nødlidende ejendomme er faldende
Det kan være svært, at forudse råvarepriser mv. for landbruget, herunder økonomien i de kommende år. Men udviklingen i de nødlidende arrangementer på landbruget har dog være en fantastisk indikator på forklaring af udviklingen på jordprisen, se ovenstående graf 2.

Grafen viser antallet af konkurser og tvangsauktioner holdt oppe mod antallet af landbrugsejendomme, vist ved den blå kurve. Den sorte graf derimod viser den årlige prisudvikling på jordprisen, vendt på hovedet. Den nødlidende rate falder kraftigt i årene 1993/1995 og ligger lavt helt indtil finanskrisen. Jordprisen stiger mellem 8-20% årligt i samme periode, altså i de år hvor der ikke er mange nødlidende ejendomme. De nødlidende ejendomme kan altså tolkes som direkte afspejling af den økonomiske tilstand i landbrugserhvervet og kan derved direkte forklare jordprisudviklingen. Det seneste års tid er der igen sket et markant fald i nødlidende arrangementer og derved må vi forvente, at den positive start i første kvartal på jordprisen denne gang holder ved. 

Andre faktorer

Hos Agrocura forventer vi, i tråd med andre markedsaktører, at den nuværende højkonjunktur vil vare frem mod ca. 2028. Vi forventer klart at højkonjunkturen også vil have afsmittende effekt på jordprisen. Årsagen til denne optimisme skyldes bl.a. den enorme opsparing, der findes både ved privatforbrugere, men også generelt i erhvervslivet. Udfordringen for disse opsparinger er den negative rente. Rigtige mange har deres mider investeret i aktier, men også obligationer. Sidst nævnte ses som meget sikker placering. Men efterhånden er afkast i obligationer udtømt og nogle investeringsforeninger i obligationer giver direkte negative afkast. Derfor kigges der meget mod, om obligationsdelen kan erstattes med andet, som er lige så sikkert men med bedre afkast. Her kommer dansk jord ind i spillet. Du får ca. kontant 3% i afkast. Låner du f.eks. 50-70% i realkreditten dvs. med gearet investering bliver dit afkast mellem 6-10%. Det er interessant og forklarer det større indtog af pengemænd i vores erhverv, som vi har set over de seneste år. Det er nemmere at købe 500 ha. jord og leje ud end f.eks. at købe 50 stk. udlejningsboliger og leje ud. OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame