Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Ny mulighed for billigere og bedre fravænningsfoder

21. jun. 2021 | Indrykket af CR Foderservice K.S.

GuldMix

Del artiklen:

Tidlig fravænning af smågrise er jo ingen ny disciplin, men netop fravænningen er til stadighed et fokuspunkt på alle svinebedrifter.

Den fravænnede gris er sårbar, og de mange levendefødte og fravænnede grise betyder, at der er stor spredning på vægt og styrke på grisene.

Fravænningsfoder er et meget vigtigt element i at lykkes med en god fravænning, men kan også blive en dyr fornøjelse, hvis man indkøber færdigblandede fravænningsblandinger. Blandinger fra 500 – 800 kr./100 kg er det normale.

CR-Foderservice K/S og DK-Svinerådgivning A/S vil i et nyt samarbejde tilbyde sobesætninger hjemmeblandet fravænningsfoder via mobilt hjemmeblanderi. Kunder skal for at komme til at hjemmeblande være i stand til at oplagre en mindre mængde hvede samt have big bags stående med et færdigt fravænningskoncentrat. Efter foderrecepter udfærdiget af DK-Svinerådgivning, formaler og blander CR-Foderservice fravænningsfoder med tilsætning af sojaolie fra foderbilens tank og blæser foderet i bedriftens fravænningsfodersilo.

Direktør Niels Rasmussen, CR-Foderservice og svinebrugskonsulent Jan Karlsen, DK-Svinerådgivning fremhæver den specielle mulighed, som samarbejdet giver: Kunden kan få billigere og bedre fravænningsfoder på samme tid!

Det vurderes, at der for sammenligneligt fravænningsfoder spares minimum 100 kr./100 kg, hvilket i en besætning med 1.000 søer andrager 200-250.000 kr. årligt.

Melfoderformen, som karakteriserer hjemmeblandet foder, er ikke varmebehandlet og må anses for at være et mere skånsomt foder end piller, hvilket i sig selv er positivt i den diarréfølsomme fravænningsperiode. Betydning af dette forhold vil klart blive forstærket på rigtig mange bedrifter, når mulighed for dyrlægeordineret zinkoxid til fravænningsfoder bortfalder pr. 1. juli 2022.

Svineproducenter, som ønsker nærmere oplysninger om vores nye samarbejde og den nye mulighed, er velkommen til at kontakte os via mail eller telefon

www.cr-f.dk                                                                                        

Steen Aaen, tlf.  52 25 12 74

Jens Pedersen, tlf.  61 73 52 34

Niels Rasmussen, tlf. 60 68 12 75


www.dk-svineraadgivning.dk 

Annette Riddersholm, tlf. 30 95 12 75

Jan Karlsen, tlf. 30 95 80 40

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter