Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Mælkefeber er blevet et sjældent problem

1. apr. 2021 | Indrykket af Compex ApS

Forsuring af goldkofoderet har afhjulpet problemer med mælkefeber.

Del artiklen:

Produktet fortjener helt klart anerkendelse for sin virkning, men det er mindst ligeså vigtigt at påpege effekten af samarbejdet

mellem ejerne og rådgiverne på bedriften. Sådan lyder dyrlæge Ann Rosenørns beskrivelse af det

forløb, som familien Jensen har gennemført på bedriften med godt 300 årskøer ved Volstrup ved Randers.

Med indehaver Jørgen V. Jensens ord har mælkefeber altid været en udfordring på bedriften. En udfordring som

kun er blevet mere udtalt i takt med, at ydelsen er steget. »Vi ligger nu på 13.500 kg EKM pr. ko, og i sommer var

det op mod 80 procent af de ældre køer, der fik mælkefeber. Det var enormt tungt at arbejde med. Både i forhold

til køerne, arbejdsglæden og økonomien«, erindrer Jonas V. Jensen.


Vigtigt med samarbejde

Familien Jensen har i løbet af de seneste år afprøvet forskellige strategier i håbet om at få bugt med udfordringerne med mælkefeber. At ingen af

strategierne har båret nævneværdig frugt, tilskriver familien også udskiftninger af rådgivere omkring bedriften.

Da kvægrådgiver Ole Thorsager, Himmerlands Grovvarer, blev kontaktet sidst i juli, foreslog han at forsure

goldkøerne med produktet Bio-Chlor, og det blev også hurtigt besluttet, at afprøvningen skulle ledsages af et

samarbejde mellem familien, dyrlægen, kvægrådgiveren og produktkonsulenten. 

Samarbejdet skal have en
stor del af æren for, at vi er nået så langt på så kort tid. 
Der sker den nødvendige opfølgning og finjustering, som er afgørende
for at nå i mål. Det har nok manglet tidligere.
Ann Rosenørn, Hammershøj Dyrlæger.


Brat reduktion

Produktet Bio-Chlor er ifølge importør Henrik Jensen, Farma Nordic, et velafprøvet produkt i USA, hvor det er anvendt til forsuring af goldkøer

i 20 år. Bio-Chlor mobiliserer overførslen af calcium fra knogler til blodbanen, hvorved der opnås et forhøjet niveau af calcium

i blodet. Det er med til at sænke risikoen for udvikling af mælkefeber efter kælvning.


Da produktet blev introduceret på bedriften ved Randers i august, havde den tidligere goldkoration en CAB-værdi på

-50, men den teoretiske foderplan virkede ikke for goldkøerne, fortæller Ole Thorsager.

For at reducere mængden af Bio-Chlor blev goldkorationen optimeret for at nedbringe CAB-værdien. Blandt andet

blev soja skiftet ud med rapsskrå, og mængden af græsensilage blev reduceret. Efter tilførslen af Bio-Chlor

faldt antallet af mælkefebertilfælde brat. Virkningen kunne også konstateres ved måling af urin-pH, som tidligere lå på

8-8,5. Nu ligger den på 6-6,5. »Målingen af urin-pH er en vigtig opfølgning på fodringen af goldkøer. På bedriften sker

det hver uge, og sammen med nykælvertjek hver anden uge giver det en grundig opfølgning på fodringen, fortæller

Ann Rosenørn.


Til alle goldkøer

Bio-Chlor har som udgangspunkt effekt alene ved tildeling til goldkøerne de sidste tre uger før forventet kælvning,

Men da det ikke er muligt at opdele goldkøerne hos familien Jensen, får alle goldkøerne Bio-Chlor. Der tildeles

aktuelt 600 gram pr. ko pr. dag. »Vi evaluerer løbende mængden af Bio-Chlor.

Eksempelvis måtte vi justere lidt, da der blev leveret et nyt parti rapsskrå, som flyttede urin-pH for meget«, fortæller

Ole Thorsager. Foruden, at antallet af mælkefeber blandt ældre køer er

reduceret fra 80 til 15-20 procent, er celletallet også reduceret fra 230.000 til 160.000.

Af Peter W. Mogensen

Læs mere på www.Compex.dk

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter