Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Selektion og service er nøgleord for høj kvalitet

7. jan. 2021 | Indrykket af DANBRED

En god selektion er et af vores vigtigste værktøjer til at sikre den høje kvalitet og holdbarhed af de dyr, som en kunde modtager fra DanBred

Del artiklen:

Selektion af DanBred sopolte gennem opvækstperioden er en afgørende faktor for at sikre, at de dyr, der tages i brug i ude hos svineproducenterne, har den højst tænkelige dyrevelfærd og -sundhed. Alle dyr skal leve op til de høje standarder og forventninger, som naturligt knytter sig til avlsdyr fra DanBred.


”En god selektion er et af vores vigtigste værktøjer til at sikre den høje kvalitet og holdbarhed af de dyr, som en kunde modtager fra DanBred”, siger Tanja Jensen, der er Selection Manager i DanBred.

Hun leder et ekspertteam, der har fuld fokus på kvaliteten af de udvalgte dyr – lige fra uddannelse og certificeringe af selektører, udvalg hos avls- og opformeringsbesætninger samt tilstedeværelse og sidste tjek i lufthavne og eksportstalde mm.

”De kvalitetsparametre, som dyrene selekteres efter, kan opdeles i to overordnede grupper: sundhed og eksteriør”, fortæller Tanja Jensen.

På sundhedsområdet selekteres efter halebid eller øresår, behandling mod orme og parasitter og ingen rystesyge eller brok. Dyr med disse parametre bliver valgt fra med det samme, mens enkelte andre sundhedsparametre såsom haseknuder og trykninger på ben vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Eksteriørmæssigt er der fokus på uens klove, dybe koder, dårlig gang, rygpositur og forkert benstilling, f.eks. stejle, stive eller krumme ben samt fremskudte, under- eller snævertstillede for- eller bagben. Listen er lang, men alle parametre er essentielle for at opnå den højeste dyrevelfærd og -sundhed.


Deler ud af erfaringen

”Selektionsteamet kommer i mange besætninger, og vi er altid klar med vejledning, hvis der er uudnyttet potentiale eller konkrete udfordringer”, siger Tanja Jensen.

I tillæg til den personlige assistance deler teamet også ud af deres store erfaring i en ny selektionsfolder, som findes på en række sprog, som er relevante for de fleste staldmedarbejdere. Folderen er et praktisk værktøj, der kan bruges direkte i stalden til at udvælge de bedste sopolte til både salg og KerneStyring.

”Vi afholder også selektionskurser for personale ude hos leverandørerne, hvor vi bruger en kombination af teori og praksis til at gennemgå, hvordan dyrene skal se ud”, siger Tanja Jensen. ”De certificerede selektører er med til at sikre, at alle dyr, der sælges i DanBred systemet, har samme høje kvalitet. Vi bestræber os hele tiden på at producere de optimale avlsdyr, og er der særlige kundeønsker, så går vi langt for at opfylde dem”.


Kvalitet er også data og viden

Kvalitetsbegrebet er dog ikke begrænset til selektionen, men omfatter i høj grad også den information og service, som knytter sig til dyrene og produktionen. Disse områder bliver varetaget af DanBred Partnerservice, hvor svineproducenter kan få faglig sparring og hurtig assistance i hverdagen.

”Partnerservice hjælper blandt andet med praktiske udfordringer, såsom at få data korrekt ind i databanken eller med bestilling af øremærker”, siger Trine Lund Pedersen, Head of Technical Services, DanBred, og fortsætter: ”Dette sikrer f.eks. en korrekt indeksberegning og pålidelige data”.

Dertil supporterer Partnerservice med viden om management på staldgangen, og kan hjælpe med at optimere produktionsflow og -procedurer, der øger gevinsten ved DanBreds genetik. Kort sagt er der tale om vækst gennem viden, hvilket er en naturlig forlængelse af det store kvalitetsarbejde, der udføres i udviklingsafdelingen, af selektionsteamet og blandt DanBred producenter. 


Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter