Nyheder

Kom med en montør på arbejde

21. maj. | Indrykket af New Holland Agriculture

Din mejetærsker er til eftersyn hos din lokale New Holland montør. Vi har set ham over skulderen og vil give dig et indblik i montørens hverdag.

Del artiklen:


Michael Bach er montør hos Lyngfeldt A/S og har været montør siden 2013.

Dagen starter med en kop kaffe. Sort kaffe. Michael er forberedt på dagens gøremål, og der er pakket til den kunde, som han skal besøge i dag. Men alligevel ligner ingen dage hinanden, for som montør ved man aldrig, hvad der kommer til at ske ved dagens maskine.

Den bedste start på Michaels dag er at få en dialog op med kunden og få talt om den forgangne sæson. På den måde får Michael et indblik i, hvordan maskinen har kørt og om piloten har lagt mærke til mislyde eller lignende. Det næste vigtige skridt i eftersynet er at gennemse hele maskinen for eventuelle skader.

Så bliver mejetærskeren startet op. Den bliver prøvekørt og får afprøvet alle de forskellige funktioner.

Skærmene bliver lukket op, der bliver lyst og kigget ind for at sikre, at der ikke er noget der ser forkert ud. Det er den store visuelle gennemgang, før Michael begynder at gå maskinen igennem fra A til Z.


Vi starter ved indføringen

Den enkelte montør starter der, hvor det giver mening for ham.

For Michael giver det mening at starte ved indføringen. Her bliver der tjekket indføringskæder, medbringere og tandhjul, og nogle maskiner skal have skiftet slidskinner. 

Indføringskæderne bliver mere og mere slappe ved brug. Så i stedet for at skulle skifte tandhjul og eventuelt mere, så er det et langt billigere alternativ for kunden at få skiftet kæderne ved eftersynet, hvis der skulle være behov for det.

Michael kontrollerer kæden ved at skille den ad. Her kan han se, om der er et slid, og om der er nogle led, der er brækket. ”Indføringskæden skiller jeg som regel lige ad, og så kontrollerer jeg, hvor meget slør der er i de enkelte kædeled. Det gør jeg på stedet”, forklarer Michael.

Sliddet på kæden – og på maskinen generelt – afhænger af, om året har været vådt eller tørt, og hvordan piloten har kørt maskinen. Levetiden på en kæde er også afhængig af, om kunden husker at smøre kæderne inden vinteropbevaringen. 


Kalibrering af maskinen

Efter gennemgangen af indføringen rykker Michael videre til tærskebroen. Her bliver der blandt andet tjekket, at broen er lige og pæn.

Det kan også være nødvendigt at grundjustere broen, der fysisk skal kunne gå op til et minimumsmål. Denne funktion bliver med tiden slidt og kræver en justering. Når broen er blevet justeret, er det vigtigt at kalibrere maskinen efterfølgende, så det passer til de nye mål. Når der bliver lavet en ny grundjustering, skal der også laves en kalibrering. ”Kunden skal kunne stole på maskinen resten af året, så det er noget der bliver gennemgået ved eftersynet”, pointerer Michael. Det tager kun nogle få minutter for Michael at kontrollere dette, så det gør han ved hvert eftersyn. Så er han sikker på, at det hele står rigtig.

Hvis maskinen ikke bliver justeret, og der ikke bliver lavet en kalibrering efterfølgende, kan det øge spildprocenten. Omkring 90% af kernerne bliver allerede udtærsket i tærskebroen. Derfor er det vigtigt, at tærskebroen er justeret og i orden, så størstedelen af kernerne bliver tærsket allerede der.


De mekaniske funktioner

Helt til sidst er det igen de samme primære dele der bliver gennemgået – de , de dele som har størst risiko for slitage i denne del af maskinen. Michael tjekker, at der ikke er nogen defekte remme og kæder. Han laver en visuel kontrol af remmene, for at sikre sig imod revner og skader. Til sidst løsner han remme og kæder, drejer alle aksler rundt og kontrollerer lejer.

Det er en stor fordel at have erfaringen med sig, for det kan ofte være en vurdering, om noget kan holde en sæson mere. Men det er samtidig vigtigt for Michael at have dialogen med kunden undervejs, for at man sammen kan tage en snak om, hvor meget den enkelte del skal kunne holde til den pågældende sæson. ”De er jo erfarne piloter, så de ved hvad de skal have lavet. Derfor er det vigtigt med dialogen”, fortæller Michael.

”Ved løbende eftersyn, så fanger du noget hele tiden. Så undgår du de større skader. Dermed er det et gode som kunde at få foretaget et regelmæssigt eftersyn på sin maskine, så man minimerer udgifterne. Argumentet for at vi laver eftersynet, det er jo egentlig at få småtingene fanget inden de bliver til større skader”, fortæller Michael. Samtidig oplever kunderne et godt sammenhold med deres montør, der gør at kunden hurtigere får gode råd omkring vedligeholdelse af deres maskine, eller noget de måske skal være ekstra opmærksom på som fx under tørken i 2018. Her havde de hos Lyngfeldt været hurtigt ude med informationen om at være ekstra opmærksom på rengøring omkring partikelfiltrene, for på den måde at undgå varmeudvikling i maskinerne.


Eftersynet

Det tager typisk en til tre dage at lave service på en mejetærsker. Ved en ny maskine, hvor der ikke er sket nogen skader i løbet af sæsonen, ender det ofte kun med en gennemgang af maskinen, kontrol af funktioner og et olieskift. Det eftersyn vil typisk kun tage en arbejdsdag.

Maskinen bliver typisk gennemgået på førstedagen, hvor eventuelle reservedele også bliver bestilt hjem.

De dele er så parat til dagen efter, hvor delene så bliver skiftet på maskinen. Maskinen bliver derefter samlet, alt strammes op, maskinen afprøves og kalibreres hvor det er nødvendigt.

Når Michael afslutter sit arbejde på mejetærskeren, er det med vished om, at den står i bedst mulig stand til at gå igennem sæsonen.


Læs denne og andre historier i New Hollands seneste Blue & You magasin 

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame