Profil

Torps Maskinstation

Torps Maskinstation tilbyder mange forskellige landbrugsopgaver. Her er fx tale om møgkørsel, pløjning, gyllekørsel, snitning af græs og majs, frakørsel af græs og majs, skårlægning, rivning samt opstakning. 

Opgaver

  • Gylleudbringning
  • Staldgødning
  • Jordbearbejdning
  • Handelsgødning og Kalkspredning
  • Høst af korn og frø
  • Halmhåndtering
  • Pasningsaftaler

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame