Profil

Christians Maskinstation

Christians Maskinstation tilbyder alt indenfor landbrugsarbejde.

udbringning af gylle med slæbeslanger 30 m nedfældning med disk på 6m og udbringning på græs med 12

slootsmid slæbesko nedfælder.

dybdeharvning med 4 mtr unia cross L drive- osse klar til såning af efterafgrøder.

såning med 4 mtr rotorsæt med skiveskær

pløjning med 6 furet kuhn plov

sprøjtning af korn og majs med 28 mtr unia sprøjte

skårlægning af græs med krone Butterfly 890

spredning ag græs med lely vender på 8 mtr

rivning af græs med krone swadro 8 mtr

presning af wrap, hø og halm med new holland presser Roll-belt 180

indpakning af wrap

frakørsel af korn og græs og majs med Baastrup CTS 18 med snitsider

Mejetærskning med New Holland TX 64 Plus 17 fod

med raps forsats

formidling af hø og wrap over hele Landet 

Opgaver

  • Gylleudbringning
  • Jordbearbejdning
  • Såning
  • Grovfoder håndtering
  • Handelsgødning og Kalkspredning
  • Høst af korn og frø
  • Halmhåndtering
  • Pasningsaftaler

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame