Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Profil

Bejstrup Maskinstation A/S

BEJSTRUP er en alsidig virksomhed, som beskæftiger sig med bl.a. maskinstations- entreprenør- anlægs- og transportarbejde. Til at løse opgaverne har vi en moderne maskinpark og dygtige og veluddannede medarbejdere med den nødvendige erfaring til at løfte opgaverne i marken.

Endvidere har vi også butik hvor vi har salg af bla. reservedele - arbejdstøj - værktøj - have/park maskiner og højtryksrensere

Vi går målrettet efter kvalitet, god service og tilfredse kunder og løser gerne opgaver for både privatpersoner, erhverv og det offentlige.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Opgaver

 • Gylleudbringning
 • Staldgødning
 • Jordbearbejdning
 • Såning
 • Planteværn og ukrudtsbekæmpelse
 • Grovfoder håndtering
 • Læhegnspleje og skovarbejde
 • Dræning
 • Handelsgødning og Kalkspredning
 • Høst af korn og frø
 • Halmhåndtering
 • Specialafgrøder
 • Vintertjeneste
 • Diverse opgaver
 • Nedbrydning
 • Kloakering og Spildevand
 • Jordarbejde
 • Dræning
 • Kloakspuling og slamsugning
 • Gylletransport
 • Blokvognskørsel
 • Flis og energitræ
 • Brolægning
 • Grønvedligeholdelse
 • Køb & Salg
 • Pasningsaftaler
 • Snerydning
 • Jord, grus og sand transport
 • Korn og halm transport
 • Diverse transport opgaver
 • Køb og salg
 • Nyanlæg

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter