Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Profil

Skoventreprenør Frede Andersen A/S​

Skoventreprenør Frede Andersen A/S - tidligere Frede Andersens Maskinstation - er specialiseret som skoventreprenør. Vi løser opgaver med f.eks. grenknuser, rodfræser og stubfræser - dette klares med flere forskellige maskiner, så den givne opgave bliver løst bedst muligt.

Opgaver

 • Læhegnspleje og skovarbejde
 • Naturpleje og Læhegn
 • Skovning
 • Flis og energitræ
 • Rådgivning
 • Træfældning og træpleje
 • Grønvedligeholdelse
 • Nyanlæg
 • Skovdrift
 • Jordbearbejdning
 • Juletræer og pyntegrønt
 • Grenknusning
 • Rodfræsning
 • Stubfræsning/stødoptagning
 • Topkapning

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter