Profil

Brdr. Rasmussen A/S

Brdr. Rasmussen A/S er både landsbrugsmaskinstation samt entreprenør. Det betyder at vi kan hjælpe vores kunder i mange henseender, hvad enten det er en pasningsaftale, klassiske landbrugsopgaver eller byggeri og kloakering.

Maskinstationen består af dygtige medarbejder som har en moderne maskinpark til rådighed, for at vi til enhver tid kan tilbyde vores kunder et veludført stykke arbejde - hver gang.

Opgaver

 • Gylleudbringning
 • Staldgødning
 • Jordbearbejdning
 • Såning
 • Planteværn og ukrudtsbekæmpelse
 • Læhegnspleje og skovarbejde
 • Dræning
 • Handelsgødning og Kalkspredning
 • Høst af korn og frø
 • Halmhåndtering
 • Specialafgrøder
 • Diverse opgaver
 • Nedbrydning
 • Kloakering og Spildevand
 • Jordarbejde
 • Sortering og Knusning
 • Fundament og Byggeri
 • Dræning
 • Kloakspuling og slamsugning
 • Blokvognskørsel
 • Brolægning
 • Kartoffel og Roe håndtering
 • Pasningsaftaler
 • Veje og Vedligeholdelse
 • Diverse opgaver

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame