Alle gyllevogne hos Hyldahls Maskinstation er nu opdateret med VF-dæk til sæson 2021.

Hos Hyldahls Maskinstation i det midtjyske mellem Viborg og Skive har maskinstationens tre gyllevogne til sæson 2021 fået optimeres trædefladen med VF-teknologi:

- Fra i år kører alle hjul på Hyldahls Maskinstations gyllegrej med VF dæk. Selvom dækkets ydre dimensioner er de samme 800 millimeter, og dermed ikke gør køretøjet bredere under vejkørsel, øger det alligevel trædefladen med 10 centimeter i både bredde- og længderetningen, når vi kan køre med et dæktryk på omkring 1,0 bar. Det betyder ganske meget for jorden og vognens fremkommelighed. Ikke mindst, når vi kører gylle ud lige efter et græsslæt, forklarer Frank Hyldahl, indehaver af Hyldahls Maskinstation.

Han kører sæson 2021 i møde med to Samson PG II 28 HWD og en Samson SG 23 med udskydelig aksel.

De to tre-akslede Samson PG II 28 HWD er med hjultræk, hvilket øger effektiviteten yderligere i kuperet terræn og er en stor fordel, når der køres med nedfælder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Min store Claas Xerion traktor og SG vognen har desuden udskudsaksel, og når jeg kører "dogwalk" med traktoren udvides trædefladen voldsomt i bredden. Det er en særlig stor fordel, når vi nedfælder gylle efter slætgræs på græsmarkerne.

Antallet af overkørsler i det samme spor betyder ganske meget for markskaderne, er Frank Hyldahls erfaring.

rich-media-1
Bag på den store gylleekvipage med en Claas Xerion med dogwalk foran, har Frank Hyldahl nu fået monteret en ny og kraftigere lift. - Med den kan vi tilkoble den store skiveskærsnedfælder, siger han.

Tjekket og trimmet

- Før jul var Samson Agrolize herude for at gøre det hele klar til sæsonen. Sæsonklargøringen foregår her i det opvarmede værksted på maskinstationen, og det er folkene fra Samson Agrolize, der udfører alt arbejdet med det. De kender udstyret bedre end nogen, og er specialister i at få alle de vigtige ting tjekket, siger Frank Hyldahl.

- I gamle dage var et pumpehus for eksempel ikke en typisk sliddel, men det er det blevet på grund af sandgyllen. Godstykkelsen bliver tjekket, så vi ikke står og skal vente i sæsonen, hvor der er travlt.

Frank Hyldahl henviser hermed til de særlige krav til gylleudstyret, sandgyllen kræver.

- Der er forskel på de typer sand, der anvendes i sengebåsene. Noget af det kan vi simpelthen ikke røre op, men må tage det med en grab i bunden af tanken og løfte det direkte over i en møgspreder. Sammenlagt vil jeg tro, at omkostningen ved sandgylle er tre til fire kroner mere i sliddele pr. kubikmeter gylle, når det skal håndteres, lyder den ærlige vurdering.

Tror på afgasset gylle

I sit samarbejde med Samson Agrolize om gyllegrejet trænger både de aktuelle og de fremtidige regler for gyllehåndtering og udnyttelsen af næringsstofferne i gyllen sig på. Vi prøver at tilpasse gyllen og biogasanlægget til landmændene med såkaldt designergylle. Eksempelvis kan vi tage fiberfraktionen med højt fosforindhold ud af gyllen. Fiberfraktionen kan så fragtes længere væk, mens vi kan tilbyde biogasgyllen med højt kvælstofindhold og lavt fosforindhold til de lokale landmænd.

- Jeg hører naturligvis til dem, der forventer og håber, at afgasset gylle på sigt vil erstatte forsuring. Uanset om det er det ene eller det andet, er det naturligvis altid en udfordring for landmændene, der nærmest ikke har udsigt til at få mere for mælken, uanset hvad der sker. De får jo det samme for mælken som for 20 år siden.

Frank Hyldahl ser dog en åbning i det, der sker i Tyskland, hvor slæbeskærsbomme anerkendes som en nedfældning af gyllen.

- Forsuring af afgasset gylle er nemlig temmelig omkostningsfuldt.

- Jeg vil håbe, at man i den danske lovgivning snart vil anerkende afgasset gylle på lige fod med forsuret gylle. Det håber jeg også kommer til at ske i Danmark, og så vil jeg da glæde mig til, at danske producenter af gyllegrej får fremstillet en dansk version af en slæbeskærsbom. Med denne teknik bringes gyllen ned mellem planterne og vi undgår både at forurene foderet og at en skiveskærsnedfælder skærer planterødderne i stykker, lyder opfordringen i det ærlige og oprigtige samarbejde med Samson Agrolize, Frank Hyldahl praktiserer.