Du har en ubetalt faktura, der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale.

Nyheder

Brdr. Willemoes Skovservice tester Prinoth Panther T8

4. mar. 2016 | Indrykket af Brdr. Willemoes Skovservice

Klimaændringer skaber ændrede vilkår for skoventreprenørerne

Del artiklen:

De globale klimaændringer skaber et dansk klima med mere nedbør, varmere vintre og mere kraftige storme. Påvirkningerne ses specielt ved stormfaldne træer samt en meget blød skovbund. Der kan på sigt være store konsekvenser for de mere klimafølsomme træer med lang produktionstid. Generelt er nåletræer meget følsomme over for nedbør og storme. Samtidig er rødgranen specielt følsom overfor stigninger i temperaturen.

Arbejdet i skoven

Når skoventreprenørerne arbejder i skovene er der et øget fokus på skovservice skal udføres effektivt, hurtigt, i høj kvalitet samtidig med at prisen skal holdes nede. Dette skaber behov for stadig større og kraftigere maskiner for at opretholde effektiviteten og dette betyder også en tungere maskine. En tung maskine kombineret med den øgede mængde nedbør, er hårdt for skovbunden. Derfor søger skoventreprenørerne alternative maskiner, der både kan opretholde effektiviteten samt være skånsom ved skovbunden.

Testkørsel af udkørselsmaskinen Panther T8

Siden midt februar har Brdr. Willemoes Skovservice kørt testkørsel af en prototype-udkørselsmaskine fra firmaet Prinoth (samme firma som producerer Raptor 300) Prototypen er bygget op på en Panther T8 undervogn, som er med gummibælter, hvilket giver et meget lavere marktryk end almindelig hjulmonteret udkørselsmaskiner.

” Med det koncept som Panther T8 kan tilbyde, kan vi køre steder, hvor vi før har måtte opgive at køre med vores almindelige 8x8 udkørselsmaskine. Det er vigtigt for os, at efterlade skoven med så få skader som muligt, men vejret har gjort det meget svært for os de seneste år. Derfor er udviklingen af maskiner som Panther’en vigtig for fremtidig skovdrift og denne udvikling vil vi gerne være med til at forme.” fortæller medejer af Brdr. Willemoes Skovservice, Bjørn Willemoes.

Det specielle ved Panther’en er dens bælter, som giver maskinen et marktryk så lavt som 156 g/cm2 og fuld lastet 288 g/cm2.

Nye maskiner og forbedringer

I september 2015 har Brdr. Willemoes Skovservice investeret i en bælteknuser Raptor 300, som kan grenknuse i meget kuperet terræn, kombineret med et meget lavt marktryk på 0,32 g/cm2. Raptor 300 har nemlig et mindre marktryk end det skovarbejderens fodspor efterlader sig i skovbunden.

Som alternativ til at køre på bælter, kan der desuden anvendes ekstra brede dæk på 940mm, også kaldet Big Foot. Disse har Brdr. Willemoes monteret på deres HSM208 flisfrakører.

” Vi forventer at fremtidige klimaændringerne fortsat vil give svært fremkommelige skovområder, og vi er nødt til at ruste vores maskiner til at kunne håndtere dette. Derfor er vi nødt til at tænke mere i alternative løsninger fremadrettet.” fortsætter Bjørn Willemoes.

Om Brdr. Willemoes Skovservice

Brdr. Willemoes Skovservice er specialister inden for skovbrug og leverer totalløsninger til sine kunder, som er både private, erhvervskunder, samt offentlige.

Virksomhedens hovedarbejdsområde ligger ved produktion af flis til bioenergi. Årligt produceres en mængde flis, der svarer til ca. 9 millioner liter olie eller et årligt gennemsnitsforbrug for 3.400 husstande. Flisen leveres til lokale kraftvarmeværker, og størstedelen til Herningværket.

Ligeledes tilbydes grenknusning, rodfræsning, pleje af læhegn, udtynding, samt rådgivning omkring generel pleje af skov.

For yderligere information

  • Besøg www.brdr-willemoes.dk
  • Kontakt medejer Rolf Willemoes på 22421572 eller via mail til rolf@brdr-willemoes.dk ang. knusning og rodfræsning
  • Kontakt medejer Bjørn Willemoes på 21289113 eller via mail til skovservice@brdr-willemoes.dk ang. totalløsninger
Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

Stor gødningsbesparelse med Kvernelands Pudama majssåmaskine

02.10

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Flere søger mod mere udnyttelse af egen gylle

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

Politiet advarer: Pas på dieseltyve

07.52

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

På Gram Slot står mejetærskeren for ukrudtsbekæmpelsen

03.09

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre

Mens de fleste høstede på fuld knald, måtte andre "nøjes" med rapssåning

02.15

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Grubbesåning af raps bliver mere og mere populær

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

Samling af sten fra marken er blevet maskinstationsarbejde

06.07

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik

Døgnbemandet snitterhold sørger for græs til proteinfabrik