Hvornum Maskinstation fik til sæson 2016 leveret Samson PG nummer 25 siden 2001. Alle fem nye vogne er fuldhydrauliske

Til sæson 2016 har Hvornum Maskinstation fået leveret fire nye Samson PG25 HWD-vogne samt én Samson SG 23. Vognene er leveret med to 30 meter slangebomme, to 7,5 meter CM tandnedfældere, en syv meter SD discnedfælder samt en 12 meter TD græsmarknedfælder.

For første gang har Hvornum Maskinstation valgt fuldhydrauliske gyllevogne på både slangevogne og nedfældervogne.

Poul Højbjerg, indehaver af Hvornum Maskinstation, fremhæver fordele som hjultræk i både fremad og bakgear, hurtigere læssetid og variabel aflæssekapacitet.

Bakgear til redning

De nye Samson PG 25 har fået tilnavnet HWD som står for Hydraulic Wheel Drive.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det nye fuldhydrauliske hjultræk har fået bakgear på Samson PG25, der ofte kan redde chaufføren for anden hjælp ved fastkørsel. Han kan simpelthen bakke sig ud af en fastkørt situation. Det sparer driftsstop. Og at andre medarbejdere skal bruge tid på at trække gyllevognen fri, eller at Falck skal involveres for at trække vogntoget fri.

En højere fyldekapacitet

En gyllevogn med fuldhydraulisk hjultræk har desuden en højere fyldekapacitet end en standardvogn med LS. På standard gyllevogne er det traktorens maximale tryk, der giver kapaciteten. På gyllevogne med fuldhydraulisk hjultræk er det gyllevognens egen hydraulik, der bruges til pumpetårnet. Og gyllevognens egen hydrauliksystem har et langt højere tryk og dermed en højere kapacitet. Det sparer tid ved gylletanken, hvor gyllevognen jo ofte holder på en arbejdsdag i gyllesæsonen.

Sparer kræfter og diesel

Ved valg af fuldhydraulisk hjultræk opnås en variabel aflæsse kapacitet.

Hvornum Maskinstation fremhæver, at det er fantastisk til nedfældning, hvor forholdene i marken kan ændre sig fra den ene meter til den næste og dermed kan stille forskellige krav til gyllevogn og nedfælder for at opnå samme nedfældningskvalitet. Med mulighed for at variere aflæssekapaciteten kan der ligeledes spares mange kræfter og diesel ved at minimere omrøring under udkørsel.

Nye nedfældere

CM tandnedfælderne er valgt med kraftige tænder og hydraulisk dybderegulering. Det er en nedfælder med pakvalse bagerst, som kan bruges i stubmarker med almindelig mængde plantemateriale og ikke for tunge jordtyper.

Sortjordsnedfælderne har til denne sæson fået selskab af Samsons nyeste skud på stammen, SD700 discnedfælderen, som ifølge Samson, er blevet utrolig populær på grund af discene. Den er også udstyret med pakvalse bagerst og ifølge Samson, kan tallerkenerne håndtere lidt mere plantemateriale på stubmarkerne.

Den nye 12 meter TD græsmarknedfælder afløser en anden TD12, der kørte på den afgåede SG23 gyllevogn med Claas Xerion-traktor. Poul Højbjerg har valgt TD nedfælderen, da den kan få gyllen i jorden, selv i sommerperioder, hvor jorden er tør og hård.

Et handy arbejdssæt

SG23 gyllevognen fra Samson Agro er nummer to i rækken. Maskinstationen fremhæver, at sættet med Claas Xerion samt SG23 er rigtig god til nedfældning både i sort jord og på græs. Traktoren kører dogwalk med ét hjul i hvert spor og idet SG er valgt med udskud på den ene aksel, laver sættet et flot arbejde i marken.

Vægtfordelingen er en af fordelene ved en svanehals vogn, samtidig er det også et meget handy sæt at komme rundt med ifølge Hvornum Maskinstation

Trofast kunde

Siden 2001 er der leveret i alt 25 nye Samson PG-gyllevogne og to nye SG gyllevogne til Hvornum Maskinstation. De mange gyllevogne samt redskaber og møgspredere, der er leveret fra Samson, betyder, at Hvornum Maskinstation er den maskinstation, der har købt flest Samson-maskiner.

Poul Højbjerg har købt maskinerne igennem flere Samson-forhandlere, men siden 2010 er der købt 14 gyllevogne plus redskaber samt fire staldgødningsspredere af Allan Mahler, Traktor- & Høstspecialisten i Grundfør.

Poul Højbjerg skifter fast gyllevognene ud hver 3. eller 4. år, men denne gang gik der kun to år, før han skiftede. På den måde sørger han for, at maskinparken på Hvornum Maskinstation lever op til både kundernes ønsker om effektivitet og præcision samt egne ønsker om driftssikkert og rationelt udstyr, som ikke giver de store problemer i den travle gyllesæson, hvor alle maskiner og mand helst skal være i arbejde så meget som muligt. Samtidig med, at han opnår en god gensalgspris for vognene.