Nyheder

Landmænd stemte grønt

15. apr. | Indrykket af Maskinbladet

Til generalforsamlingen hos Sagro stemte medlemmerne grønt til at fortsætte som landmænd.

Del artiklen:

Formand for familielandbruget Midt-Vest, Birger Jensen udfordrede medlemmerne på generalforsamlingen hos Sagro, ved at de skulle svare på en række spørgsmål om deres forventninger til fremtiden ved at hæve et grønt eller rødt kort.

Det var spørgsmål om, hvorvidt de regnede med stadig at være landmand, ville leje jord, eller leje jord ud, sælge eller købe inden for en tidshorisont på fem år.

Den meget uformelle statistiske undersøgelse glædede formanden, der kunne konstatere, at størstedelen regnede med at fortsætte. Selv om der er et lille fald i antallet af medlemmer, er der stadig 108 A-medlemmer og 48 B-medlemmer i foreningen, der har en egenkapital på 620.567 kroner.

Et af de emner, der blev debatteret, var foreningens fremtid, og ikke mindst om de penge, der bliver sendt videre til Landbrug & Fødevarer og til den overliggende repræsentation på regionsniveau.

Flemming Merrild påpegede, at der kunne være behov for at se på strukturen og måske fusionere nogle af de overliggende foreninger på regionsniveau, mens der stadig skal være liv i de lokale foreninger, der sikrer nærhed med medlemmerne.

Svend Bodholt understregede, at der er mange møder med kommuner og dialogmøder, hvor den lokale repræsentation er vigtig, som en modvægt, når landmændene er uenige med kommunerne.

Vand på dagsordenen

Vand - eller manglen på vand - var også et tema, der blev rundet på generalforsamlingen.

De landmænd, som har vandet meget, skal være opmærksomme på, hvordan de enkelte kommuner ser på deres forbrug.

Mange kommuner ser ganske vist på forbruget over en længere tidshorisont, hvor forbruget i et ekstremt år som 2018 således bliver udlignet.

Frygten er dog, at målinger af grundvandsstand eller i boringer kan mangle et sammenligningsgrundlag og dermed være misvisende i forhold til grundvandsstanden. Det risikerer at blive udlagt som en indikation af, at landbruget "tømmer" grundvandsreservoirerne.

- Der var nogen, der påstod, at vi ville tømme Sunds Sø med alt det vand, der blev brugt til vanding i området, men søen er sunket 10 centimeter, og med den tørre og varme sommer kan der lige så godt være tale om fordampning, sagde Birger Jensen.

En kort debat om udsigten til at staten vil købe landbrugsjord udspandt sig også.

Preben Kristensen opfordrede til at se det som en mulighed for, at landmænd kunne komme helt eller delvis af med jordlodder, ligesom der kan ligge en fordel i jordfordeling, så jordstykker kan komme til at ligge mere samlet og dermed rationelt.

Det blev dog også pointeret, at der er lange udsigter til at tanken gennemføres - og at der for tiden luftes mange valgløfter.

Der var genvalg til Uffe Kjær, Ove Rasmussen og Vagn Mouritsen, ligesom Birger Jensen blev genvalgt som formand.


OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

reklame