Samson Vizura DosiStar Inkl. dunk

Specifikationer:

  • Er til salg:Til salg nu
  • Varenummer:10544
  • Årgang:2019

Yderligere information:

Vizura DosiStar anlæg.
Har tidligere været monteret på brugt gyllevogn.

Hvornår er potentialet størst :
• Nitrifi kation starter ved jordtemperatur på 5-8 grader.
• NH4+ og nitrat optages ligeværdigt af planten op til jordtemperatur på 15 grader.
• Nitrifi kation og nedbør kan være lig med N-tab.
• I Danmark er jordtemperaturen kun over 15 grader fra Skt. Hans til 1. september

Potentialet i Vizura er størst hvor gylle køres lang tid før optag i afgrøden - dvs:
• Gylle til raps om efteråret - høj jordtemperatur og højt nitrifikationsniveau i jorden.
• Gylle til frøgræs om efteråret. Lang periode med megen nedbør før optag starter.
• Gylle til efterafgrøder før roer.
• Al gylle kørt i februar uanset afgrøde. Optaget er lille og nedbørsrisikoen stor.
• Gylle til majs, kartofler og roer.
• Gylle til vårbyg, især på sandjord.
• Arealet hvor afgrøden erfaringsmæssigt løber tør i sæsonen

Forhandler:

Samson Agrolize A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg

Send e-mail

reklame