Manure Tank / Beczkowóz wóz asenizacyjny 10000 l / Tanque de estiércol 1000l

Specifikationer:

  • Stand:Som ny
  • Varenummer:4365677
  • Årgang:2021

Yderligere information:

Production year: 2018

Standard equipment:

- Tank made of 6 mm sheet metal, the tank has - additional reinforcing rings
- Galvanized frame car structure
- Hot-dip galvanized tank inside and outside. JOSKIN Trzcianka
- Inside the tank, breakwater with reinforcing frames
- MEC6500 M compressor with fi80mm output
- Two-ball ball valve fi80 cutting the flow of the slurry to the compressor
- Manowakuometr
- Lower hook at a height of 40cm, or upper
- TMW Wyszków screwed anchor
- Mechanically adjustable support leg side load capacity up to 4 tons
- Sight glasses 4 "pcs. 3 or tubo gauge fi 90
- Top hatch fi200mm
- Lighting installation required by traffic regulations
- Basic - pneumatic brake
- Additional hand brake
- 6 "hose (fi 150) with suction basket - length of 6 m suction hose
- Bottom rear closed (welded) with a diameter of 1400mm with two 6 "nozzles or openable
- Main release valve with a diameter of 5 "hydraulically controlled
- Spouting machine - PERROT JOSKIN 6 "bottling plant
- 6 "side nozzle on the left with 6" manual gate valve with quick 6 "connection
- Rear connection with manual gate valve and quick connection
- Painted metal fenders
- Over and under pressure safety valve
- CE conformity certificate
- Warning triangle, cock
- Side ladder

Wholesale of agricultural machinery Zabielski
We have been operating on the market since 2001.

We offer:
- own, direct transport to the customer,
- favorable financing of machines (credit / leasing),
- fast delivery due to the large number of assortments in the warehouse,
- own assembly team throughout the country and abroad as well as professional service.

If you have any questions or suggestions, we are at your disposal. We invite you to purchase!

---------------------------------------------------------------------

Oferujemy Państwu beczkowóz firmy Agro-Max o pojemności 10000 l. Maszyna została wykonana z najwyższej jakości materiału.
Rok produkcji: 2018

Wyposażenie standardowe:

- Zbiornik wykonany z blachy o grubości 6 mm, zbiornik posiada-dodatkowe pierścienie wzmacniające
- Konstrukcja wozu ramowa ocynkowana
- Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz. JOSKIN Trzcianka
- Wewnątrz zbiornika falochron z wręgami wzmacniającymi
- Kompresor MEC6500 M wyjściem fi80mm
- Zawór dwu-kulowy kulowy fi80 odcinający dopływ gnojowicy do kompresora
- Manowakuometr
- Zaczep dolny na wysokości 40cm, lub górny
- Zaczep obrotowy przykręcany TMW Wyszków
- Mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności do 4 ton
- Wzierniki 4” szt. 3 lub wodowskaz rurowy fi 90
- Właz górny fi200mm
- Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego
- Hamulec zasadniczy - pneumatyczny
- Hamulec dodatkowy ręczny
- Wąż 6"(fi 150) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6 m
- Dennica tylna zamknięta( zaspawana) o średnicy fi 1400mm z dwoma króćcami 6” lub otwierana
- Główna zasuwa spustowa o średnicy 5" sterowana hydraulicznie
- Urządzenie rozlewające – rozlewacz PERROT JOSKIN 6”
- Krócic boczny 6” z lewej z zasuwą ręczną 6” z szybko złączem 6”
- Króciec tylny z zasuwą ręczną i szybkozłączem
- Błotniki metalowe malowane
- Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy
- Certyfikat zgodności CE
- Trójkąt ostrzegawczy, kogut
- Drabina boczna

Hurtownia maszyn rolniczych Zabielski
Działamy na rynku od 2001 r.

Oferujemy:
- własny, bezpośredni transport do klienta,
- korzystne finansowanie maszyn (kredyt/ leasing),
- szybką dostawę z uwagi na dużą ilość asortymentu na magazynie,
- własną ekipę montującą na terenie całego kraju i za granicą oraz profesjonalną obsługę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy serdecznie do zakupu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofrecemos un camión cisterna de agua Agro-Max con una capacidad de 10.000 L. La máquina está fabricada con material de la más alta calidad.
Año de producción: 2018

Equipamiento estandar:

- El tanque está hecho de chapa de 6 mm de espesor, el tanque tiene anillos de refuerzo adicionales
- Construcción de marco galvanizado
- Galvanizado en caliente por dentro y por fuera. JOSKIN Trzcianka
- Un rompeolas con nervaduras de refuerzo dentro del tanque.
- Compresor MEC6500 M con salida fi80mm
- Válvula de dos bolas fi80 que corta el flujo de lechada al compresor
- Manovacómetro
- Gancho inferior a una altura de 40 cm, o gancho superior
- Enganche de rosca TMW Wyszków
- Pie de apoyo lateral ajustable mecánicamente, capacidad hasta 4 toneladas
- Mirillas de 4 ”uds. 3 o un manómetro de agua de tubería fi 90
- Escotilla superior fi200mm
- Instalación de iluminación requerida por la normativa de tráfico rodado
- Freno de servicio - neumático
- Freno de mano adicional
- Manguera 6 & # 34; (fi 150) con una cesta de succión - Longitud de la manguera de succión 6 m
- Fondo trasero inferior cerrado (soldado) con un diámetro de 1400 mm con dos boquillas de 6 "o que se pueden abrir
- Válvula de drenaje principal con un diámetro de 5 & # 34; controlado hidráulicamente
- Dispositivo de llenado - Esparcidor PERROT JOSKIN 6 "
- Tapa final de 6 "a la izquierda con válvula deslizante manual de 6" con acoplamiento rápido de 6 "
- Conexión trasera con válvula de corredera manual y enganche rápido
- Guardabarros de metal pintado
- Válvula de seguridad por encima y por debajo de la presión
- Certificado de conformidad CE
- Triángulo de advertencia, gallo
- Escalera lateral

Comercio al por mayor de maquinaria agrícola, Zabielski
Operamos en el mercado desde 2001.

Ofrecemos:
- transporte propio y directo al cliente,
- financiación favorable de máquinas (crédito / leasing),
- entrega rápida debido a la gran cantidad de surtido en almacen,
- Equipo de montaje propio en todo el país y en el exterior, así como servicio profesional.

Si tienes alguna duda o sugerencia, estamos a tu disposición. ¡Te invitamos cordialmente a comprar]]]>

Europas største online-magasin

- flere end 200 sider med Premium-maskiner

Forhandler:

P.H.U. MARPASZ Marek Zabielski
Korytki 6
18-420 Jedwabne

Send e-mail

reklame