Kellfri Ängsharv

Specifikationer:

Yderligere information:

5 meters arbetsbredd.

Forhandler:

knickarps.traktor@telia.com
, Gamla Lundavägen 1165
27564 Blentarp

Send e-mail

reklame