I sager om ekspropriation er det ikke altid, man oplever den tilbudte erstatning som tilstrækkelig. Men nu er landbruget blevet repræsenteret i et vigtigt udvalg med henblik på at se, hvilke muligheder, der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation.

Da erhvervsminister Brian Mikkelsen for kort tid siden nedsatte et udvalg, der skal gennemgå reglerne om ekspropriation, blev landbruget repræsenteret i udvalget med chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra Landbrug & Fødevarer. Udvalget har fået til opgave at analysere Planlovens ekspropriationsbestemmelser med henblik på at se, hvilke muligheder, der er for at forbedre borgernes retssikkerhed ved ekspropriation, samt hvilke konsekvenser ekspropriationsreglerne har i forbindelse med den nye planlov. Som en del af undersøgelsen sammenlignes ekspropriation og taksation på henholdsvis det kommunale og det statslige område.

Det offentlige har mange muligheder for at ekspropriere privat ejendom

...Det er værd at pointere, at selve beslutningen om ekspropriation meget sjældent står til at ændre...

De fleste kender Grundlovens § 73, der beskytter den private ejendomsret med ordene "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuld erstatning." Denne formulering er helt uændret siden Frederik den 7.'s allerførste grundlov fra 5. juni 1849 og har i alle årene været en af de mest omdiskuterede og anledning til utallige tvister og retssager.

En af de seneste sager, der fik stor offentlig opmærksomhed, var sagen om Roskilde Kommunes ekspropriation af cirka 5,2 hektar fra en ejer af en privat ejendom. Et af formålene var at skaffe plads til en udvidelse af dyrskuepladsen i Roskilde - til brug både for Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. Men ekspropriationen indgik også i en mere omfattende planlægning af kommunens fritidsfaciliteter, ligesom hensynet til råstofudvinding også indgik i sagen. Ekspropriationen blev stadfæstet både af Natur- og Miljøklagenævnet og domstolene, men sagen rejste en offentlig debat om det rimelige i, at det offentlige kan foretage ekspropriationer blandt andet for at sikre plads til andre private aktiviteter, (i denne sag Roskilde Festival med videre) uanset hvor vigtige sådanne aktiviteter måtte være for den pågældende kommune. I andre sager har der for eksempel været tale om ekspropriationer til anlæg af golfbaner og lignende. Når det nye udvalg skal vurdere retssikkerheden ved ekspropriationssager, vil disse sager utvivlsomt ligge i baghovedet på udvalgets medlemmer.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind