I de sidste dage af 2015 blev der indgået et politisk forlig, som stiller mere kvælstof i udsigt for danske planteavlere.

Den officielle GødningsVejledning er endnu ikke udkommet, men det synes ganske sikkert, at de hidtidige N-normer kan øges med cirka 16 procent.

Det er en fantastisk nyhed, som giver gode muligheder for at tjene flere penge både på planteavlsbrug og hos svineproducenter. Det betyder nemlig, at planternes potentiale udnyttes bedre, belønningen for at passe afgrøderne bliver større, og vi kan langt bedre producere de kvaliteter, der er behov for i markedet. Men norm-ændringen er dog ikke større, end at vi ligger under det optimale N-niveau for optimalt udbytte, og altså stadig under vores kollegers muligheder i nabolandene.

? Glæd dig over, at muligheder nu er kommet for at dyrke afgrøderne udfra vores faglighed og ikke blot et skema ?

Sikring af udbytte

Kvælstof er ikke billigt. Hvis vi generelt tildeler markerne for eksempel 16 procent mere kvælstof, kan det resultere i et netto-merudbytte, men det er langt fra sikkert på alle marker.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind