Dine svins produktivitet afhænger af godt og frisk foder.

Middelmådige produktionsresultater og uforklarlige sygdomsudbrud kan skyldes problemer med foderhygiejnen. Hvis der sker pludselige dødsfald med gaspustere forårsaget af universel tarmblødning og hyppigere forekomst af rectalprolaps, bør alarmklokkerne ringe. Det kan være tegn på dårlig foderhygiejne, hvor foderet undervejs i transporten fra silo til udfodring i krybben bliver forurenet. Det kan også skyldes, at kornet eller foderet ligger i en dårligt rengjort silo, så foderet bliver forurenet. Her starter et større detektivarbejde med at finde årsagen til problemerne.

Sundhed og produktivitet

For svineproducenter er foderets kvalitet essentiel for svinenes sundhed og produktivitet. Hjemmeblandere er meget opmærksomme på at indkøbe og blande det rigtige foder, så det passer til grisenes alder og produktivitet, men der er ikke altid den samme fokus på opbevaring, transport, opblanding og udfodring.

Et enkelt til- eller fraførselsrør, som samler fugt, kan give grobund for svampevækst og dermed toksiner i foderet med store konsekvenser i stalden til følge.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind