Automatisk oplæsning:

Økologisk mælkeproducent fodrer øko-køer med afskallet havre

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Afskallet havre, der er rig på fedtsyrer og protein, fungerer fint i kombination med hjemmeavlede hestebønner. I øvrigt er havre nem at dyrke økologisk, lyder det fra økologisk mælkeproducent med 300 køer.

Den økologiske mælkeproducent Flemming Pedersen, Askholm Agro A/S, Mern i Sydsjælland, begyndte sidste år efter høst at fodre sine køer med afskallet havre af egen avl.

Det gør han som et led i hans bestræbelser på at erstatte dyrt, indkøbt økologisk protein med mest muligt hjemmeavlet protein.

Cirka en gang hver anden måned kommer firmaet Gl. Buurholt forbi hos Flemming Pedersen og afskaller omkring 50 tons havre til hans økologiske jersey-besætning med 300 årskøer plus opdræt.

Mobilt anlæg

Afskalningen foregår med et mobilt anlæg, der er monteret på en lastbil.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er begyndt at fodre med hestebønner til at dække en del af proteinbehovet. Ét kg hestebønner erstatter nu et halvt kg sojaskrå og et halvt kg korn, fortæller Flemming Pedersen.

- Afskallet havre er rig på fedtsyrer og protein. Derfor har vi taget afskallet havre ind i foderrationen. Her erstatter den først og fremmest fedtsyrerne fra den del af sojaskråen, som vi har taget ud. Afskallet havre udgør nu hele korndelen i foderrationen, fortsætter han.

Efter foderomlægningen tildeles køerne på Askholm Agro nu op til fire kg hestebønner og op til tre kg sojaskrå dagligt - suppleret med afskallet havre.

Nemt at dyrke økologisk havre

- Vores erfaring er, at havre er en nem afgrøde at dyrke økologisk. Den er nemlig hurtig til at udkonkurrere ukrudtet, lyder det fra den sydsjællandske mælkeproducent.

- Fodringsmæssigt fungerer afskallet havre fint i kombination med hjemmeavlede hestebønner, fortæller Flemming Pedersen.

Han mener i øvrigt, at afskallet havre også vil blive interessant for konventionelle mælkeproducenter, der kører non-gmo-fodring.

Den store mængde skaller fra havren går ikke til spilde, men erstatter nu al halmen i fuldfoderrationen til Flemming Pedersens køer.

Havreskallerne fungerer fint som struktur i fuldfoderrationen, hvor ét kg havreskaller erstatter ét kg halm.

At skallerne udgør en væsentlig del af havre, illustreres af, at uafskallet havre vejer cirka 600 kg pr. kubikmeter, mens afskallet havre vejer cirka 800 kg pr. kubikmeter, altså en tredjedel mere.

9.800 kg EKM pr. årsko

Flemming Pedersen kører sæson-kælvning i sin jersey-besætning, så stort set alle kælvninger ligger i juni og juli. Fodersammensætningen reguleres derfor løbende i forhold til antal dage fra kælvning.

Ydelsen ligger med 9.800 kg EKM pr. årsko i den rigtig pæne ende med den valgte fodringsstrategi, hvor der indgår både hestebønner og afskallet havre i foderrationen.

Med til billedet hører, at jersey-besætningen blev startet op i 2018 og dermed stadig er i en opbygningsfase. Derfor er der forholdsvis mange unge køer i besætningen.

- Vi gør ikke noget for at presse ydelsen op. I stedet fokuserer vi på bundlinjen, ikke mindst ved at køre med den billigst mulige fodring, lyder det fra Flemming Pedersen.

Afskaller 50 tons havre på en arbejdsdag

- Det fungerer fint med, at Gl. Buurholt kommer her hver anden måned og afskaller havre for os. De kører cirka 50 tons igennem på en arbejdsdag, siger han og tilføjer:

- De arbejder meget professionelt. Vi kunne godt anskaffe det nødvendige udstyr og selv afskalle havre. Det ville imidlertid blive udstyr med en langt mindre kapacitet, så vi skulle bruge fire til fem gange så meget tid på opgaven. Derfor kommer det slet ikke på tale.

- I øvrigt bruger vi også Gl. Buurholt til at komme også rense korn op til såsæd, slutter Flemming Pedersen.