Udgifterne til dyrlægekontrollen er accelereret voldsomt gennem de seneste år for eksportører, som sender smågrise ud af landet, skriver Esben Skøtt, bestyrelsesmedlem i Sønderjysk Landboforening.

Fødevarestyrelsens opstramning af reglerne for kontrol med eksport af dyr er flere gange blevet kritiseret. Kontrollen sker hjemme hos landmanden eller på samlestederne nær grænsen, inden dyrene transporteres ud af landet.

Efter at regeringen har strammet op på kontrollen med dyretransporter, er det vurderet, at de samlede gebyrer og afgifter steg fra knap 59 millioner kroner i 2019 og til hele 110 millioner kroner i 2020.

Udgifterne til kontrollen er opdelt i grundbeløb, kvartersats, efterbehandling samt omkostninger til logbog. Sammenlignes udgifterne for landmanden tilbage fra 2016 og frem til i dag, så kan der ses eksempler på intet mindre end en tredobling af udgiften til kontrol.

Det virker ganske enkelt besynderligt, at vi i øjeblikket ser en regering, som med den ene hånd er i færd med en enorm gældsætning af vort land for at håndtere coronapandemien. Med den anden hånd gør regeringen det samtidig markant dyrere at eksportere varer ud af landet, som ellers vil være ensbetydende med gode eksportindtægter. Indtægter som netop i disse tider er særdeles vigtige.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi kan derfor kun appellere til regeringen om at tage denne problematik seriøst. Det er vigtigt og på høje tid, at der omgående bliver set nærmere på forholdene, så der igen bliver skabt økonomisk rimelige forudsætninger for at eksportere.