Automatisk oplæsning:

Velfærdsforskere skal revidere EU´s lovgivning om dyrevelfærd

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Tre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet sidder med ved bordet i flere af EFSA's ekspertgrupper, når arbejdet med at opdatere EU's lovgivning om dyrevelfærd går i gang.

De danske forskere skal være med til at sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden på området er tilgængelig når europæisk dyrevelfærdslovgivning i de kommende år bliver revideret, skriver Intistut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Forskning i dyrevelfærd er et af kerneområderne i Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet i Foulum. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at tre velfærdsforskere fra instituttet er med i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA's ekspertgrupper som forberedelse til, at lovgivning på dyrevelfærdsområdet skal revideres.

Der foregår i øjeblikket en omfattende gennemgang af den eksisterende viden på dyrevelfærdsområdet. Arbejdet er første trin i en revision af EU's nuværende dyrevelfærdslovgivning. Baggrunden for dette er, at dyrevelfærd er en integreret del af EU's nye "Farm to Fork" (F2F) strategi, som har til formål at gøre landbruget mere bæredygtigt, skriver Institut for Husdyrvidenskab.

I den her sammenhæng er EFSA's opgave delt op i fem såkaldte mandater, som hver dækker centrale dele af EU's dyrevelfærdslovgivning:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- hold af kalve

- hold af svin

- hold af æglæggere

- hold af slagtekyllinger

- transport af dyr.

Læs mere om projektet og arbejdet, som forskerne skal deltage i.