Automatisk oplæsning:

2019 var et jubelår for de konventionelle svineproducenter

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Danmarks Statistik har udgivet et overblik over landbrugets økonomi fordelt på produktionsgrene som hvede, slagtesvin og malkekøer.

2019 var et særdeles godt år for de danske konventionelle svineproducenter. I gennemsnit var der et nettooverskud på 160 kroner pr. slagtesvin og 1.272 kroner pr. årsso (med syv kilos grise).

Når resultatet for slagtesvineproducenterne omregnes til en aflønning pr. arbejdstime svarer det til 953 kroner pr. time. Den nicheprægede produktion af økologiske svin fulgte dog ikke den positive udvikling. Der var et underskud på 26 kr. pr. produceret svin, skriver Danmarks Statistik.

Flere økologiske mælkeproducenter

Flere mælkeproducenter omlægger til økologi, så andelen af økologisk mælk er steget til 12 procent. Prisforskellen mellem konventionel og økologisk mælk øgedes lidt i 2019 til 77 øre pr. kg. Målt på nettooverskud pr. ko inklusiv opdræt var det lidt bedre med 1.113 kroner i den konventionelle produktion mod 909 kroner i den økologiske produktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når der ses på lønningsevnen pr. arbejdstime er det dog næsten lige med henholdsvis 226 kr. og 224 kr. pr. arbejdstime. Økonomien i pelsdyrproduktionen var fortsat ringe

Dårlig økonomi i minkproduktion

Økonomien i pelsdyrproduktionen var fortsat ringe i 2019 med en pris på solgte minkskind på 200 kroner, der i gennemsnit var 22 kroner lavere end i 2018. Omkostningerne var derfor fortsat højere end produktionsværdien, og det gav et underskud pr. avlstæve på 531 kroner.

Højere kornpriser kompenserede

Sommeren 2018 bød på en tørkehøst. Alligevel blev de økonomiske resultater for den konventionelle kornavl målt ved nettooverskud i gennemsnit ikke væsentligt ringere, da højere priser i gennemsnit kompenserede for udbyttenedgangen. Udbyttet faldt mindre i økologisk kornproduktion og denne var fortsat konkurrencedygtig med konventionel produktion, hvilket dog skyldes særlige miljøtilskud. Højværdiafgrøder gav bedst lønningsevne, skriver Danmarks Statistik.

Højværdiafgrøder

Højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager havde den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene også i 2019. Det gjaldt både konventionel og økologisk produktion. Samtidig var der et comeback for konventionel raps, hvor nettooverskuddet for 2019 blev 1.515 kr. pr. ha efter en årrække med underskud. For konventionelle græsfrø blev nettooverskuddet 2.592 kr., hvilket var godt 60 procent bedre end i 2018.

Læs hele publikationen: Økonomien i landbrugets produktionsgrene.