Svære tider kalder på anderledes metoder. På 10 år har svineproducent Alex Ostersen skabt en bundlinje på 16 millioner kroner. Men ikke alene. Succesen er fulgt med et velfungerende gårdråd.

Selv troede landmand Alex Ostesen, at det var et flaskehalsproblem i produktionen, der sinkede effektiviteten på hans bedrift. Imidlertid afslørede gårdbestyrelsen, at det største problem på svinebedriften; Nørrevang var - ledelsen selv, skriver Vestjysk i en pressemeddelelse.

- Det kræver hår på brystet og stor vilje til at sluge nogle kameler, når vi inviterer en bestyrelse ind på gårdens ledelseskontor, siger Johs. Enevoldsen, rådsmedlem og revisor hos vestjysk.

Han er erfaren rådgiver og er medlem af adskillige bestyrelser indenfor landbruget, heriblandt hos Alex Ostesen, men også i produktionsvirksomheder i andre erhverv.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Professionel bestyrelse

Ved at følge input fra sin professionelle bestyrelse er det lykkedes Alex Ostesen at effektivisere sin bedrift.

- Svære tider kalder på større overblik. På 10 år har Alex rejst en bundlinje fra nul til et overskud på cirka 16 millioner kroner, vurderer Johs Enevoldsen.

Og et gårdråd er alle pengene værd, supplerer Alex Ostersen, der varmt anbefaler andre at etablere et sådant. Også selvom bestyrelsen pegede på, at han burde træde i karakter som leder og i højere grad drøfte virksomhedens planer med de ansatte.

- Tillid giver de ansatte engagement og ejerskab, og når man retter sin opmærksomhed mod et område, så bliver det altid bedre. For hos os handler det om at få mere ud af det, vi har, frem for at vi skal være større, siger Alex Ostersen. Han forklarer, at det kan være svært at overskue en stor bedrift alene.

Godt med sparring

Gårdbestyrelsen mødes fire gang om året. Og på møderne aftales løbende eventuelle mål, strategier, deadlines og rådet sikrer, at der sker en opfølgning.

- Der iværksættes hele tiden tiltag, der ikke blot hæver bedriftens effektivisering, men også løbende justerer de formulerede strategier, visioner og mål for virksomheden, understreger Johs Enevoldsen.

Han forklarer, at på Nørrevang er der i løbet af de seneste seks år kommet flere søer, flere slagtesvin og flere medarbejdere. Derudover er Alex Ostesen også medejer af Vestjysk Biogas.