Landbrug & Fødevarer Svineproduktions formand, Erik Larsen, ser i denne nytårsudtalelse tilbage på et år, som har budt på både op- og nedture.

Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, har sendt en nytårshilsen til de danske svineproducenter, hvor han konstaterer, at 2020 har været et år som ingen andre.

- I starten så vi hen imod rekordnoteringer og alt så fantastisk ud. Lige indtil COVID-19 gik fra at være noget i en by i Kina til at ramme hele verden og alles hverdag. Også vores. På trods af den helt unikke situation, 2020 har været præget af, er jeg utrolig glad for, at hverdagen på langt de fleste bedrifter har kørt videre som vanligt, skriver han.

Stolt over erhvervet

- Helt fra start har I alle arbejdet på at sikre mad på bordet hos vores danske såvel som udenlandske kunder. Jeg er stolt over, at vi som erhverv kan levere varen. Både i gode og i dårlige tider. Noteringen er nu på et mere "almindeligt" leje. Men jeg glæder mig over, at Danish Crown for nylig kunne melde om rekordresultat for det seneste år, og har indfriet målet om 60 øre mere per kilo i forhold til resten af Europa.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores fokus er nu på de producenter, der eksporterer smågrise. For her har historien været en anden de seneste måneder, ligesom forventningen også er, at det vil fortsætte ind i starten af 2021.

Forebyggelse af smitte

- Afrikansk svinepest i Tyskland er en af de væsentligste årsager til, at puljenoteringen er så lav lige nu. Og det har haft stor indflydelse på nogle af vores kollegaers forretning. Endnu engang beviser det, at denne virus er en, som fører store konsekvenser med sig. Også når udbrud "bare" sker i udlandet. Derfor kan ingen være i tvivl om, hvor stor indflydelse det vil have på økonomien, hvis der skulle komme udbrud i Danmark. Af samme grund skal vi fortsat have et stort fokus på smitteforebyggelse i besætningen - og sikre, at udenlandske grisetransporter, som henter grise på bedriften, er vasket og desinficeret ved grænsen. Samtidig skal vi fortsat have fokus på regler og rutiner i forbindelse med besøg i stalden. Langt de fleste er gode til det, men jeg vil gerne slå et slag for, at vi også i fremtiden husker på at holde fast i de gode rutiner og luge ud i dårlige vaner.

- Udover arbejdet med at forebygge afrikansk svinepest i Danmark vil vi også i det kommende år se på, hvordan vi kan reducere forekomsten af PRRS i Danmark. Seges Svineproduktion har et udkast til en plan i skuffen. Nu skal vi blive enige i branchen om, hvordan det videre forløb skal foregå. Men det vil der blive arbejdet meget mere med i 2021.

Flere grise skal overleve

- Som jeg også fortalte i oktober på vores årsmåde, er et andet vigtigt emne, som vi som branche skal have stort fokus på, pattegriseoverlevelse. Vi skal have knækket den kurve, som de seneste år er gået i den forkerte retning. Stigningen i pattegrisedødeligheden er steget lidt de seneste år. Men selv en lille stigning er et skridt i den forkerte retning.

- Der er en lang række spændende resultater på vej fra Seges Svineproduktion, som skal hjælpe med at hæve pattegriseoverlevelsen. Men det er også vigtigt, at ny viden bliver etableret på staldgangen. Og at vi hjemme på bedrifterne gør en forskel. Ingen producenter har lyst til, at deres pattegrisedødelighed skal stige, men jeg tror på, at vi kan gøre det bedre. I den forbindelse vil jeg også gerne slå et slag for de dygtige rådgivere i DLBR. Både i forhold til at komme med konkrete råd til, hvordan du kan hæve pattegriseoverlevelsen men også til generel optimering. Er der noget, der driller på bedriften, så søg hjælp. Der er meget at hente i både ny viden fra Seges Svineproduktion og ERFA-grupper. Men hver bedrift er forskellig, og rådgiverne kan ofte være den ekstra hjælp, du har brug for til at få løsningsforslag som passer til netop dig, anbefaler Erik Larsen.

Sammenhold og flid

- Jeg vil slutte, hvor jeg begyndte, og sige tak for jeres store arbejde i året der er gået. Sammenhold og flid er noget af det, der gør, at dansk landbrug spiller så vigtig en rolle for både det danske samfund og verden omkring os. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til nu tidligere næstformand i L&F Svineproduktion, Søren Søndergaard, som for to måneder siden blev valgt som formand i Landbrug & Fødevarer. Han har ydet en stor indsats i sit virke hos Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. Nu ser vi fremad, og jeg glæder mig til, at vi til januar skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem til sektorbestyrelsen, som skal være med til at lægge rammerne for fremtiden i dansk griseproduktion.

- Til sidst vil jeg sige tak til SEGES Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer. Det er en stor glæde at være en del af en organisation med dygtige medarbejdere og så stor en vidensbase, som der er i huset. Deres arbejde er internationalt anerkendt og vi kan som griseproducenter fortsat lære noget af både den viden, der er, og den viden der bliver skabt i fremtiden.

- Med de ord vil jeg ønske jer alle et godt nytår. Husk, at I altid er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har idéer til det fremtidige arbejde med at sikre, at dansk griseproduktion fortsat er i verdenseliten, skriver Erik Larsen.