Automatisk oplæsning:

Svineproducent melder om stabil notering i Europa

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Generelt ser det europæiske slagtesvinemarked i denne slagteuge stabilt ud. Den spanske notering fortsætter den sæsonmæssigt svage tendens, men bremses af stabiliteten i det nordlige Europa.

Når man tager den næsten helt lukkede gastronomibranche i de europæiske lande i betragtning, er det den stigende efterspørgsel op til jul i detaillevnedsmiddelhandlen, som sørger for nye impulser under coronapandemien, skriver Danske Svineproducenter i sit ugenyt.

Der berettes om stigende priser i handlen med delstykker. De slagterier, som har tilladelse til at eksportere svinekød til Asien, for eksempel spanske slagterier, har i de forgangne uger profiteret af den store efterspørgsel efter svinekød fra Asien. Her har den begrænsende faktor været frysekapaciteten, som er nødvendig ifm. eksport.

Markedsinteressenter fra forskellige nabolande fortæller, at udbuddet af kød på det europæiske hjemmemarked på det seneste er faldet, fordi man har udnyttet eksportmulighederne. For tysk svinekød er vigtige tredjelandemarkeder fortsat lukkede på grund af ASF i Østtyskland.

Smitte på tyske slagterier

Overskuddet af grise i Tyskland er med rundt regnet 680.000 grise stadigvæk et centralt problem i Tyskland, hvilket også har specielt stor betydning for nabolandene Holland og Belgien. Den tyske slagtekapacitet er fortsat begrænset af, at slagterierne igen og igen er arnested for smitteudbrud. I Danmark ses der fremskridt i afviklingen af udbudspuklen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danish Crown udvidede skifteholdene på deres slagterier i Horsens og Herning til også at slagte om lørdagen. I sidste uge reagerede nogle detailbutikker inden for levnedsmiddelhandlen på den ruinerende situation og de højlydte protester fra tyske landmænd. De forskellige handelskæder stillede diverse foranstaltninger i udsigt, fx højere forbrugerpriser, som udelukkende skal gavne producenterne, skriver Danske Svineproducenter.

Tendensen på det tyske marked

I dagshandlen resulterer svinepuklen og usikkerheden stadigvæk i en kritisk situation. Ifl. forlydender leder slagterierne efter foranstaltninger, der kan begrænse en eksplosiv stigning i puklen hen over helligdagene.

På afsætningssiden ses der også positive impulser. I detailhandlen op til jul stiger efterspørgslen tydeligt og sørger for rekordomsætninger. Pga. den hårde nedlukning, som gælder fra onsdag, vil afsætningssituationen ikke ændre sig grundlæggende. Med detailhandlens seneste løfter i baghovedet forventes der som minimum en stabil tendens i prisudviklingen.

Landbrug & Fødevarer

På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge.
Til det engelske baconmarked er der fortsat et godt stabilt salg til detailhandlen, mens handlen til foodservice er så godt som ikke eksisterende.
For de asiatiske markeder rapporteres der fortsat om en god efterspørgsel fra Kina og en stabil efterspørgsel fra Japan.