Automatisk oplæsning:

Forening bekymret for folkesundheden

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Landsforeningen mod svinefabrikker har sendt et åbent brev til Folketinget med bekymring for virussmitte fra svinebedrifter til mennesker. Foreningen er især bekymret for smitte med MRSA og penicillinresistens.

Tvangsaflivningerne af minkene i folkesundhedens tegn har fået Landsforeningen mod svinefabrikker til at rejse en række spørgsmål til politikerne på Christiansborg om koncentreret dyrehold.

Foreningen ønsker svar på: Hvem er vigtigst at beskytte i kampen mod en pandemi? Borgerne eller svineindustriens lobbyister? spørger landsforeningen i brevet 6. november til Miljø- og Fødevareudvalget.

- Er det troværdigt, at farlige bakterier og vira ikke udledes fra svinefabrikkerne? Tusindvis af mink er blevet beordret aflivet, fordi en muteret virus truede vores folkesundhed, spørger foreningen politikerne i udvalget.

- Vi ved, at epidemier og pandemier ofte stammer fra dyrehold, hvor dyrene holdes tæt og under kummerlige forhold. I Danmark lever over fem gange flere svin end mennesker. De lever tæt og kummerligt. Alligevel udvider svineindustrien støt og landmændene får milliontilskud til deres produktion og nye svinestalde. Som indbygger i et så svinetæt land forventer man, at der holdes skarpt øje med svineindustrien af hensyn til din og min sundhed. Men man har hørt meget lidt slåen på tromme for, at vi ikke skal være bekymrede. Ingen beroligende ytringer, ingen screeninger, ingen forsikringer om, at man forsøger at forhindre vira og bakterier at sprede sig i- og fra svinefabrikkerne, skriver foreningen i brevet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Afviser smitte

Dansk Veterinær Konsortium har to gange undersøgt og afvist, at Sars-CoV-2 virus kan smitte fra mennesker til svin.

Konsortiet beskriver, at eksperimentelle undersøgelser har vist, at svin er resistente over for infektion ved direkte indsprøjtning med SARS-CoV-2 virus, og at der ikke har været rapporter om SARS-CoV-2 infektion hos svin på trods af udbredt interaktion mellem mennesker og svin.

- På denne baggrund er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det ikke er relevant at foretage screening for SARS-CoV-2 i svin, skriver Fødevarestyrelsen i sit svar.

- Fødevarestyrelsen har tidligere drøftet risikoen for smitte med Covid-19 hos grise med Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet. SSI vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være den rette prioritering med en screening af svinebesætningerne. Derfor har jeg efter aftale bedt SSI om en ny risikovurdering vedrørende udbredelsen af covid-19 i svinebesætninger, skriver tidligere fødevareminister Mogens Jensen.

I anden sammenhæng har Fødevarestyrelsen også bedt Dansk Veterinær Konsortium om en fornyet vurdering.

I et svar 18. november kommer Dansk Veterinær Konsortium med samme konklusion som i første undersøgelse:

Konklusion: "Der er i ingen af fire studier indikation for replikation af virus eller for immunreaktion i grise efter podning med SARS-CoV-2. Der er heller ikke påvist smitte fra podede grise til kontaktgrise. Det vurderes på dette grundlag at det er meget usandsynligt (0,1-1 procent) at SARS-CoV-2 giver infektion i grise".

Læs hele brevet fra Landsforeningen af svinefabrikker til Miljø- og Fødevareudvalget.