FN's landbrugs- og fødevareorganisation går sammen med verdensorganisation for dyresundhed i et nyt initiativ, der på globalt plan skal koordinere indsatsen mod afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest (ASF) påvirker fødevaresikkerheden og truer nogle af verdens mest sårbare befolkninger på deres levebrød. Derfor går FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) nu sammen om at opfordre alle nationer til at gå sammen om at holde denne dødbringende svinesygdom i skak.

Det sker under et nyt initiativ kaldet "Global Control of ASF GF-TAD". Det er blevet lanceret under den såkaldte GF-TAD-paraply. Initiativet skal støtte aktører på alle niveauer til at koordinere og styrke foranstaltninger til at minimere virkningen af ​​denne komplekse og udfordrende sygdom, lyder det fra FAO og OIE.

Spredningen af ​​ASF viser ingen tegn på afmatning. Den smitsomme sygdom har ført til tab af over 7 millioner svin i Asien alene. Mere end 50 lande i Afrika, Asien og Europa er i øjeblikket berørt, mens USA fortsat prøver at holde stand mod sygdommen.

- Vores mål er at forhindre spredning - og i sidste ende udrydde - denne sygdom ved at udnytte den nyeste viden, gøre brug af "best practise" og overholde internationale standarder, siger FAO's generaldirektør QU Dongyu og tilføjer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis sygdommen ikke kommer under kontrol, vil den kunne hindre vores fremskridt mod at nå vores bæredygtige udviklingsmål.

- I dag kan intet land vide sig sikker, siger OIE's generaldirektør Monique Eloit. - Antallet af lande over hele verden, der rapporterer om udbrud til OIE, vokser fortsat. Vi står over for den største og den alvorligste dyresygdom i vores generation.

Hun understregede behovet for fortsatte investeringer i veterinærtjenester og i en effektiv implementering af internationale standarder - især dem, der er relateret til biosikkerhed og overvågning - for at bringe ASF under kontrol.

Når sygdommen rammer vildsvin og tamsvin medfører den med 100 procents sikkerhed døden, og der er ingen effektiv vaccine. Selvom ASF ikke kan smitte mennesker, er svineproduktion afgørende for mange økonomier og for millioner af menneskers fødevaresikkerhed og levebrød.

Som en del af en ugelang onlinebegivenhed vil regeringsrepræsentanter, dyrlæger og specialister fra hele verden dele viden og erfaringer. Koordinerede aktioner vil som en del af initiativet formulere praktiske vejledninger, der passer til specifikke behov og i specifikke sammenhænge.

Opfordring til handling

ASF er en kompleks sygdom, der kan overleve i svinekødsprodukter og i miljøet i lang tid. Derfor er kontrollen og bekæmpelsen meget vanskelig.

Global kontrol med ASF kan ikke opnås af én sektor eller ét land alene. Men gennem en koordineret indsats kan alle aktører i svineproduktionskæden, der deltager i Global Control of ASF GF-TADs Initiative, hjælpe med at beskytte sårbare samfund, dyrs sundhed og velfærd, ligesom de kan bidrage med at stabilisere kød- og foderpriser i den regionale og internationale handel.

Som en del af Global Control of ASF GF-TAD opfordrer FAO og OIE medlemmer og partnere til blandt andet at gennemføre risikoanalyser, lægge beredskabsplaner, forebygge smitte og vedtage økonomiske kompensationsordninger.

Desuden opfordres til at holde nøje øje med risikoreducerende tiltag og adfærd blandt landmænd, dyrlæger, slagtere, jægere, leverandører og andre aktører i værdikæden.

At fremme og støtte implementeringen af en ​​god biosikkerhedspraksis er nøglen til at forhindre yderligere spredning af ASF. Vigtigt er det også at håndhæve grænsekontrol for at forhindre smugling af svinekød, svinekødsprodukter og levende dyr.