Svinenoteringen er uændret.

Svinenoteringen fra Danish Crown er endnu engang uændret. Den ligger på 10,30 kroner.

Markedsberetningen fra Danish Crown:

På det europæiske marked for grisekød er det igen COVID-19, der sætter dagsordenen. På den ene side slagtes der i øjeblikket mindre end normalt på tværs af Europa grundet corona-forholdsregler. På den anden side sker der lige nu en op bremsning i efterspørgslen, fordi corona-restriktionerne igen strammes rundt om i Europa.

- Lige nu er det uvisheden, der fylder mest. Alle afventer, hvordan de enkelte lande sætter ind mod de stigende smittetal. For os er det nedlukning af caféer og restauranter, udgangsforbud og stramme forsamlingsforbud, der rammer hårdest, men selv om vi ser en mindre efterspørgsel fra Foodservice-sektoren, så er der fortsat pænt gang i hjulene, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udbuddet af kød i Europa er lige nu lavt, fordi der slagtes forholdsvis få grise i Tyskland. Det giver en jævn efterspørgsel på bove, brystflæsk, bacon, kamme og produktionskød, men salget af forender og skinker er mere trægt.

- Aktørerne i forædlingsindustrien er tilbageholdende med at disponere frem mod jul, fordi de frygter, at det bliver en december med lav aktivitet på restauranterne, få eller ingen julemarkeder og juleshopping uden caféhygge. Omvendt kan det åbne for et større salg til detailhandlen, men hvor vi ender, er der ingen, der tør lægge sig fast på lige nu, siger Lars Albertsen.

Til landene udenfor Europa er der fortsat en god efterspørgsel fra Kina og et jævnt salg til Japan.

Slagtesituationen:

Tilmeldingen til Danish Crowns slagterier ligger stadig højt, men slagtekapaciteten i denne uge har været bedre end forventet, og derfor er det som forventet status quo, så der udsættes ca. 225.000 grise til uge 44.

Der arbejdes for at få overarbejde og pauseslagtning på så mange slagterier som muligt for at indhente mængden af udsatte grise, og samtidig forventes det, at kapaciteten fra næste uge og fremefter vil blive bedre. Der slagtes ekstra grise på lørdag i ringsted.