Svineproduktionens samlede beskæftigelseseffekt kan opgøres til 31-34.000 personer og et årligt bidrag til den samlede danske indkomst med et bidrag til BNP i omegnen af 17-22 milliarder kroner.

Mere end 85 procent af produktionen i svinesektoren eksporteres. Tages der højde for den import produktionen kræver, bidrager svineproduktionen i omegnen af 20 millarder kroner årligt i nettovalutaindtjening til BNP, skriver L&F i en opgørelse over branchen.

Den danske svineproduktion skaber indkomst og beskæftigelse i landbruget og på slagterierne for 31.-34.000 personer.

rich-media-1
Kilde: L&F.