Bioraffinering af græs og kløvergræs giver mulighed for en bæredygtig produktion af planteprotein og biobaserede produkter, som understøtter målene i den europæiske landbrugspolitik.

Et seminar organiseret af Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) skal sætte fokus på mulighederne for at nye, lokale bioraffinaderier kan bidrage til EU's selvforsyning med planteprotein og nye biobaserede produkter, samtidig med at de støtter EU's politik for miljø og klima, skriver Institut for Husdyrvidenskab under Aarhus Universitet.

EU står ligesom resten af verden over for gigantiske klimaudfordringer, og herunder krav om at reducere anvendelsen af ​​fossile brændstoffer og produkter. En andet stort problem er den omfattende europæiske import af sojaprotein, som har store miljø- og klimamæssige konsekvenser i blandt andet Sydamerika, skriver instituttet.

Forskningen har vist, at det er teknisk muligt at udvinde protein fra græsafgrøderne i en kvalitet, som gør at det kan erstatte sojaprotein. Der er med andre ord mulighed for på samme tid at tilgodese både miljø, klima og landbrugsproduktionen. En række danske og europæiske virksomheder er nu i gang med at omsætte forskningsresultaterne til praktisk produktion. Dermed bidrager de til opfyldelse af den fælles landbrugspolitik og til løsning af vores store udfordringer.

Seminaret i Bruxelles afholdes den 17. november 2020. Den 26.november holdes et on-line seminar, der går i dybden med tekniske samt dyrknings- og miljømæssige aspekter af grøn bioraffinering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce