De godt 2.000 danske heltidsbedrifter med svin havde i 2019 et driftsresultat på 3,7 millioner kroner i gennemsnit. Det svarer til en afkastningsgrad på 8,4 procent, og er med afstand det bedste resultat i mange år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Svineproducenterne skal tilbage til 1989 for at finde et bedre afkast i svineproduktionen, skriver Danmarks Statistik. De høje svinepriser skyldes udbrud af ASF i primært Kina.

Driftsresultatet er det beløb, der er tilbage til ejerens aflønning, egenfinansiering af investeringer og afvikling af gæld.

Afregningsprisen på svinekød begyndte at stige kraftigt fra et lavt niveau i foråret 2019 som følge af udbrud af afrikansk svinepest i Asien, hvorved udbuddet af svinekød blev mindre.

Prisstigningerne fortsatte ind i 2020, hvor afregningen pr. svin nåede rekordniveau i februar-marts. Herefter har covid-19 lagt en dæmper på efterspørgslen og medført lavere priser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fortsat krise for pelsdyrbedrifter

Omkring 20 procent af heltidsbedrifterne med pelsdyr er ophørt mellem 2018 og 2019 eller har reduceret produktionen, så der nu er knap 800 farme. Alligevel bragte 2019 ikke økonomisk lindring, da det gennemsnitlige driftsresultat blev minus 0,8 millioner kroner.

Selv den fjerdedel af pelsdyrbedrifterne med bedst økonomisk resultat havde i gennemsnit underskud. Auktionerne i 2020 er fortsat med lav salgsprocent og lave priser.

Siden 2015 er der tæret på bedrifternes opsparede egenkapital, men sammenlignet med landbrugets andre driftsformer er pelsdyrbedrifterne som gennemsnit stadig forholdsvis velkonsoliderede målt ved soliditetsgrad.

Bedre driftsresultater for mælkeproducenter

Højere ydelse og kun marginalt lavere mælkepriser medførte en stigning i driftsresultatet til henholdsvis 0,9 millioner kroner for konventionelle og 1,2 millioner kroner for økologiske bedrifter med malkekvæg. De bedst indtjenende bedrifter, havde driftsresultater på henholdsvis 2,3 millioner kroner og 2,8 millioner kroner i gennemsnit.

I 2019 var der 378 fuldt økologisk omlagte bedrifter med malkekvæg svarende til 14 procent af det samlede antal.

Planteavlere med bedste resultat i årevis

Også for heltidsbedrifter med planteavl var 2019 et godt år. Driftsresultatet blev 0,8 millioner kroner i gennemsnit, hvilket er det bedste i indeværende tidsserie i statistikbanken. Resultatet skyldes især en høst, der målt på udbytte pr. hektar var bedre. Læs mere i statistikbanktabellen.