Danish Crown bakker uforbeholdent op om den tyske arbejdsministers planer om at forbyde underleverandører af arbejdskraft i den tyske kødindustri. Selv beskæftiger DC 3500 medarbejdere på tre slagterier i Tyskland.

To årtier med dårlig omtale og konstant debat om de ansattes løn og arbejdsvilkår på de tyske slagterier og i den tyske forædlingsindustri stopper først, når den tyske Bundestag vedtager en lovgivning, der klart og entydigt definerer rammerne for industrien, mener Danish Crown, der er den fjerdestørste aktør indenfor slagtning og forarbejdning af kød i Tyskland.

- Vi står i en situation, hvor den tyske forbruger har mistet tilliden til vores branche. Det skal vi have rettet op på. Ideelt set havde vi i branchen selv taget de nødvendige skridt for flere år siden, men den mulighed har vi forspildt. Derfor håber jeg, at den tyske regering meget hurtigt vil vedtage en lovgivning, der en gang for alle gør op med det system, der har givet vores branche et skræmmende dårligt image, siger Preben Sunke, der er Group COO i Danish Crown.

Ordentlige arbejdsvilkår

Danish Crown arbejder målrettet med en CSR-strategi, hvor et af omdrejningspunkterne er samlet under overskriften "Good jobs for everyone", skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Helt konkret handler det om, at alle ansatte skal behandles med respekt, have ordentlige arbejdsvilkår og ikke mindst mulighed for at udvikle sig både som menneske og i jobbet, mener DC.

På den baggrund blev det i starten af 2019 besluttet af lave et pilotprojekt på Danish Crowns slagteri i Essen ved Oldenburg, hvor målsætningen var at nedbringe antallet af medarbejdere hyret gennem underleverandører af arbejdskraft fra 75 procent af de i alt 1500 ansatte til maksimalt 25 procent inden udgangen af 2020. Status lige nu er, at halvdelen af medarbejderne på slagteriet i Essen nu er ansat af Danish Crown, og planen for at nå op på 75 procent i løbet af efteråret var på plads allerede i starten af dette år.

- Vi ønsker at tage vores samfundsansvar alvorligt, og derfor vil Danish Crown sikre ordnede arbejdsforhold for alle medarbejdere i Tyskland inden 2021. Vi kan som ansvarlig virksomhed ikke længere lade manglende tysk og europæisk politisk involvering være årsag til ikke at sikre ordnede arbejdsforhold. Derfor er vi klar til at gå forrest, sige Preben Sunke.

Langtidsholdbar løsning

Flere aktører i kødbranchen har meldt ud, at de er klar til på frivillig basis at in-source alle de medarbejdere, der i dag er ansat hos underleverandører af arbejdskraft. Danish Crown er også klar til at stoppe med at bruge underleverandører af arbejdskraft ved udgangen af 2020, men Preben Sunke mener der skal mere til for at sikre en langtidsholdbar løsning.

- Problemet ved frivillige aftaler og hensigtserklæringer er, at de hverken ikke er juridisk bindende eller kontrolleres af en myndighed. Derfor frygter jeg, at vores branche hurtigt vil komme ud på et sidespor igen, hvis der ikke der kommer en lovgivning for området. Jeg vil samtidig opfordre de tyske politikere til at skabe et fleksibelt system, så der fortsat kan hentes ekstra mandskab ind i perioder med spidsbelastning. Den mulighed har vi i Danmark takket være den danske flexicurity model, og jeg håber de tyske politikere vil lade sig inspirere. Kombinationen af socialt sikkerhedsnet, fleksibelt arbejdsmarked og en aktiv arbejdsmarkedspolitik fungerer godt og gavner alle parter, siger Preben Sunke.

Danish Crown har i dag omkring 3500 medarbejdere på otte produktionssteder i Tyskland, som fordeler sig på tre slagterier, tre forædlingsfabrikker og to opskæringsvirksomheder.