Indsatser, der er medvirkende til at reducere ammoniak- og metanudledningen fra svinestalde, får nu mulighed for at søge tilskud.

Landbrugsstyrelsen modtager frem til torsdag 6. august ansøgninger vedrørende modernisering af slagtesvinsstalde indeholdende ammoniak- og metanreducerende miljøteknologi.

- Det er obligatorisk at vælge mindst en af de nummererede teknologiløsninger i Landbrugsstyrelsens teknologiliste i forbindelse med din ansøgning, men det er minimum gylleforsurring eller luftrensning i kombination med andre teknologier. Du kan søge puljen, hvis du bygger ny stald til slagtesvin eller planlægger en tilbygning til dit eksisterende anlæg. Så længe din ansøgning ikke overskrider 35 millioner kroner per CVR-nummer, siger Henrik Kruse Rasmussen, der er projektkonsulent i Agrovi og sidder med håndteringen af disse ansøgninger.

Landbrugsstyrelsen har afsat 51 million kroner til indsatsområde 1 og 34 million kroner til indsatsområde 2.

- Betingelserne for at ansøge er, at projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Du skal også kunne dokumentere et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, hvad enten det er en traditionel stald med ydervægge af beton eller mursten eller en lettere stald som for eksempel en rundbuestald, tilføjer Henrik Kruse Rasmussen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved ansøgningen kan man opnå et tilskud på 25 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter.