Noteringen falder med 30 øre pr. kilo slagtesvin. 

Ifølge Danish Crown falder noteringen med 30 øre. Noteringen ender derfor på 11,70 kroner pr. kilo slagtesvin.

Markedsberetningen fra Danish Crown: 

Selvom flere lande i Europa begynder at lempe restriktionerne som følge af corona-krisen, så er der fortsat et trægt marked for grisekød i Europa.

- Det er ikke fordi telefonerne står stille i øjeblikket, men hele branchen venter på den berømte ketchup-effekt. Alle vil gerne op i aktivitet, men efterspørgslen halter, og det smitter på priserne, som desværre fortsat siver, fortæller Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til markederne udenfor Europa er der et stabilt salg til særligt Japan og Sydøstasien. Til gengæld er indkøberne i Kina tilbageholdende lige nu. Det skyldes blandt andet en stigning i den indenlandske slagtning, efter mange slagterier var lukket ned i flere uger i kampen mod covid-19 smitte. Samtidig har de amerikanske slagterier sendt enorme mængder grisekød ud på det kinesiske marked de seneste uger.

- Vores vurdering er, at en del amerikanske slagterier har valgt at eksportere delstykker med ben til Kina, siden corona-virussen begynde at brede sig i USA. Når der så samtidig er mere lokalt kød på markedet, så rammer det både priserne og efterspørgslen. På den anden side er forbruget i Kina så stort, at det meget hurtigt kan vende igen, så vi sidder helt tæt på markedet derude, men lige nu er det ikke vores første prioritet, siger Lars Albertsen.

Slagtesituationen

Tilmeldingen til indeværende uge blev som forventet i prognosen, og det betyder, at der som varslet kommer til at blive udsat lidt færre end 30.000 grise til uge 22. Der slagtes ikke i morgen torsdag grundet Kr. Himmelfartsdag, og fredag slagtes der kun på anlæggene i Herning og Horsens.
 
Den forventede tilmelding til næste uge er af samme størrelse, og med den slagtekapacitet, der er til rådighed, forventes det, at der skal fremrykkes omkring 15.000 grise fra uge 23. Det sker for at justere for de færre slagtedage i uge 23, som bliver kortere grundet pinse og grundlovsdag.
 
For søernes vedkommende udsættes der 3.150 søer til uge 22. Det har kun været muligt at slagte søer tirsdag i indeværende uge grundet udbruddet af corona-virus i WestCrown i Tyskland.
 
Forventningen er, at der slagtes 5.200 søer i uge 22, men der vil stadig være behov for at udsætte omkring 2.400 søer til uge 23.

Ovenstående plan forudsætter, at slagterierne ikke rammes af større tekniske nedbrud, samt en tilmelding på niveau med Danish Crowns prognose