I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set.

Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande, skriver Danmarks Statistik.

Danske svineproducenter kan i disse dage få særdeles meget for deres slagtesvin. Således var landmændenes afregningspris inklusiv  forventet efterbetaling på et kg svinekød 14 kroner i maj 2020. Dette er 13 procent højere end i maj måned 2019 og 37 procent højere end gennemsnitsprisen siden januar 2000.

Afregningsprisen i maj ligger dog en smule under niveauet i februar-marts 2020. Her sneg afregningsprisen sig for første gang over 15 kroner og landede helt specifikt på rekordhøje 15,34 kroner i gennemsnit.

- Trods faldet i afregningsprisen fra februar til maj ligger priserne i maj stadig på et meget højt niveau historisk set, forklarer Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- De højere priser skyldes i høj grad udbruddet af afrikansk svinepest i Kina, som har fået udbuddet af svinekød til forbrugerne til at falde, siger han.

Siden begyndelsen af 2019 er bytteforholdet mellem svin og foder blevet mere og mere fordelagtigt for svineproducenterne. I maj 2019 var prisen på svin omtrent 6,9 gange højere end på svinefoder. I maj i år var svin næsten otte gange mere værd end svinefoder, skriver Danmarks Statistik.

I perioden 2000-2019 har bytteforholdet i gennemsnit ligget på under syv. Når bytteforholdet for svineproducenter stiger voldsomt, skyldes det meget ofte sygdomsudbrud blandt dyr uden for Danmark. Siden årtusindeskiftet er bytteforholdet for danske svineproducenter mindst fem gange steget voldsomt på et tidspunkt, hvor der samtidig var udbrudt sygdom andre steder i verden.

- Sammenfaldet er konsistent. Aktuelt har sygdomsudbrud af afrikansk svinepest spredt sig, men i tidligere år var der også sammenfald med godt bytteforhold for svin og udbrud af mund- og klovsyge, kogalskab i form af BSE og fugleinfluenza, siger Henrik Bolding Pedersen.

- Selvom afregningsprisen på svin de seneste måneder er faldet på grund af Covid-19 udbruddet, så kan fortjenesten pr. svin med det nuværende bytteforhold blive rekordhøj i 2020, siger han. 

Svinepriser løber fra okse- og kyllingekød.

De stigende svinepriser står i kontrast til prisudviklingen på både okse- og kyllingekød. I 2019 har prisen på begge dele ligget næsten fladt, mens den er steget voldsom på svin.

- Prisudviklingen for okse- og kyllingekød understreger, at de stigende svinepriser skyldes nogle særlige begivenheder relateret til svin, men med dyrt svinekød kan forventes en vis afsmittende effekt på okse- og kyllingekød, siger Henrik Bolding Pedersen.

Den nuværende afrikanske svinepest har dog indtil videre ikke fået priserne på okse- og kyllingekød til at stige.