Årets foderhandel skal forberedes nu, og landets svineproducenter burde kunne få noget ud af, at konkurrencen blandt leverandørerne er stor, mener foderfagchef i LandboNord, Peter Jakobsen.

Foderhandlen, der danner fundamentet for det kommende års indtjening, kræver grundig forberedelse. Det må ikke være en hurtig beslutning baseret på forventningen om et godt tilbud, eller en handel baseret på dem, som du plejer at handle med. Det kan blive dyrt i sidste ende. Sådan lyder vurderingen fra LandboNords fagchef for Foder, Peter Jakobsen.

- Der er store forskel på foderpriserne mellem firmaerne, og der er rigtig mange penge at spare ved at vælge den rigtige foderleverandør. Helt op til 10 procent forskel. Konkurrencen mellem foderleverandørerne ser igen i år ud til at være stor, og det skal man som køber benytte sig af, siger Peter Jakobsen.

Find dine foderleverandører

Derfor er det en god idé at tale med flere leverandører om deres fodersortiment og muligheder for håndtering af korn i høst, inden den nye fodersæson skydes i gang.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis det er muligt, så kan det være en god idé at prøve et par foderleverancer fra en ny leverandør for at få et indtryk af foderets kvalitet, dyrenes reaktion på foderet og endelig fornemmelse af firmaets logistik og administration. Vælg 3-4 foderleverandører ud, som du har tillid til, og hvor du fornemmer, at samarbejdet vil fungere, siger Peter Jakobsen.

Oplæg til blandinger og betingelser for tilbud

Som køber vil det være en god idé at lave et samlet oplæg for sin produktion og behov for blandinger. I den sammenhæng er det vigtigt at stille krav, hvis du har specielle ønsker til blandingerne. Det er også muligt selv at diktere blandingssammensætningen, hvis du kan aftage minimum 12 tons foder pr. leverance.

- Specialblandinger giver ofte stabilitet i besætningen, da råvaresammensætningen bliver ens i hele kontraktperioden. Min anbefaling er at du gør brug af en uvildig foderrådgiver, som kender din besætning og som kan hjælpe med at opstille blandingskravene med den nyeste viden om nærringsstofnormer og tilsætningsstoffer, siger Peter Jakobsen.

Hvis du som køber har et samlet skriftlig oplæg til din foderhandel, så sikrer du ifølge Peter Jakobsen de adspurgte foderleverandører samme, fair betingelser, og deres tilbud bliver mere sammenlignelige.

Få det kølige overblik på foderpriserne

Men det handler om at komme ud af starthullerne. Opfordringen lyder på at sende dit oplæg til blandinger og evt. forventet høstudbytter til 3-4 foderleverandører allerede nu. Her skal du huske at skrive, at du forbeholder dig retten til at forkaste alle tilbud.

- På den måde får du et overblik over foder- og kornpriser fra de forskellige foderleverandører, og du kan afvente situationen, indtil der kommer købssignal. Fordelen ved at dine foderleverandør kender dine krav er, at du hurtigt kan få nye priser, hvis der sker noget på korn- eller råvaremarkedet. Min erfaring er, at den bedste ombytningspris på eget korn til færdigfoder opnås, når 3-4 foderleverandører forhøres om pris, siger Peter Jakobsen.

Søg hjælp ved blandingssammenligning

Tilbyder foderleverandøren kun standartblandinger, kan det være en svær opgave at sammenligne blandingerne på tværs af firmaerne. Den billigste blanding kan være det dyreste valg, hvis det betyder faldende produktivitet i besætningen. En uvildig foderrådgiver kender sortimentet fra de forskellige firmaer, og har et sammenligningsværktøj, der udregner forskellen i værdien af råvarer, tilsætningsstoffer og næringsstoffer på de forskellige blandinger. Således kan der udregnes en totaludgift på foderhandlen og samtidig beregnes en samlet indtægt på salg af kornet efter korrektion af tillæg og fradrag.

- Det er et stort arbejde for foderlevedøren at udarbejde tilbud, derfor bør tilbudsmaterialet altid behandles seriøst og sammenlignes på en fair måde. Derudover skal tilbagemeldingen også håndteres på en god måde, så du også kan få et nyt tilbud senere. Forskellen på fodertilbud mellem firmaer kan være på både fem og 10 kroner pr. 100 kilogram foder, så en investering i foderrådgivning er ofte tjent hjem meget hurtigt, siger Peter Jakobsen og fortsætter - Det giver ikke ekstra arbejde at lave forberedelsen i god tid før høst, og det giver dig som køber et råderum og frihed til at slå til på det, der er mest fordelagtig for dig, og ikke når det er mest fordelagtigt for din foderleverandør.

Tre råd til at god foderhandel

Afprøv ny foderleverandør og nye blandinger nu, så du kan fornemme om samarbejdet vil fungere.

Et oplæg til blandinger og betingelser for tilbud sendes til 3-4 foderleverandører for at få overblik på korn- og foderpriserne.

Benyt en uvildig foderrådgiver til at sammenligne og vurdere tilbuddene.