Tican ender med et positivt resultat for regnskabsåret 2019.

Tican har fortsat den resultatmæssige fremgang i 2019, hvor virksomhedens integration og tilpasning til Tönnies koncernen igen har vist sig succesfuld. Årsregnskabet for 2019 viser et solidt og tilfredsstillende driftsresultat, skriver Tican i en pressemeddelelse.

Antallet af slagtede grise i Tican faldt imidlertid med 1,3% til lidt over 3,4 millioner stk., i forhold til året før. Dette fald i slagtningerne er betydeligt lavere end for Danmark som helhed hvor produktionen af slagtegrise faldt med næsten 9% i forhold til året før. Dette lavere fald skyldes blandt andet, at Tican har tegnet kontrakt med flere nye leverandører, som påbegyndte leverancerne i løbet af året.

Regnskabsåret 2019 har, på grund af udbredelsen af Afrikansk Svinepest i specielt Kina med store fald i verdens forsyning af grisekød, resulteret i store prisstigninger. Prisen på grisekød steg således med 27 % i forhold til året før.

Som følge af de højere priser på grisekød steg omsætningen med ca. 18,5% til 7,8 milliarder kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Virksomhedens resultat er samtidig blevet forbedret i forhold til året før. Driftsresultatet (EBIT) i de danske selskaber blev på 143,8 millioner kroner, hvilket vel at mærke er efter, at der er udbetalt 318 millioner kroner i tillæg til den ugentlige noteringspris til griseproducenterne, svarende til 105 øre/kg.

Det samlede resultat før skat for hele Tican koncernen blev på 208,1 millioner kroner. I dette resultat er indregnet resultatet af datterselskaber i UK.

- Vi er lykkedes med at udvikle virksomheden mod en fortsat styrkelsen af vores konkurrenceevne og sikring af gode driftsresultater, siger adm. direktør Niels Jørgen Villesen og tilføjer:

- Vore dygtige medarbejdere bidrager i høj grad til denne udvikling, og vi oplever samtidig en stor opbakning og tillid fra landmændene, der leverer råvaren og vi har dermed et godt grundlag for virksomhedens fremtidige udvikling.