Vinterfoder skal tilpasses søernes behov og derved øge fodereffektiviteten, mindske tab af kvælstof og forbedre økonomien. Forskere fra Aarhus Universitet står i spidsen for nyt projekt om vinterfodring.

De økologiske svineproducenter skal i fremtiden kunne fodre deres søer mere optimalt gennem vinterperioden. Et nyt projekt, som forskere fra AU står i spidsen for, har til formål at udvikle nye foderblandinger til øko-søer, der får ensilage om vinteren. Ernæringen skal tilpasses bedre til søernes behov og derved øge fodereffektiviteten, mindske tab af kvælstof og forbedre landmandens økonomi, skriver Instistut for Husdyrvidenskab.

Den økologiske svineproduktion er udfordret på både miljø og økonomisk konkurrenceevne. Lav fodereffektivitet kombineret med afhængighed af kraftfoder baseret på ikke-lokale proteinkilder øger næringstabet, klimaaftrykket samt behovet for landbrugsareal.

Faktorer som koldt vejr i vinterperioden; en dobbelt så høj fravænningsalder samt mere fysisk aktivitet i nogle perioder er faktorer, som stiller andre krav til de økologiske søers fodersammensætning, end den der er tilpasset de konventionelle søer. Til trods herfor findes der i øjeblikket ingen præcise anbefalinger/standarder til den optimale fodersammensætning for øko-søer. Derfor må de økologiske landmænd læne sig op ad de anbefalinger, der eksisterer til konventionelle søer.

Læs mere om projektet og vinterfodring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce