Over hele verden lammer coronavirussen det offentlige rum, og der findes ingen brugsanvisning til den ændrede situation på slagtesvinemarkedet.

I store dele af EU førte den første usikkerhed hos markedsinteressenterne til store prisfald på slagtesvin. Men i mellemtiden normaliserer markederne sig igen.

Det oplyser Danske Svineproducenter.

Producenternes afsætningsdygtighed i de forskellige EU-lande steg som en konsekvens af usikkerheden. Samtidig reducerede mange slagterier deres aktiviteter en del. Det opståede overskud af slagteklare grise resulterede i moderate til store prisfald på slagtesvin. Faldet på 7 cent for den ledende tyske notering var stort sammenlignet med andre landes prisfald. Den aktuelle notering i Tyskland accepteres af alle markedsinteressenter, og huspriserne er taget af bordet.

Forskelligt niveau

Noteringsfaldene i EU-landene i forskelligt niveau resulterer i ændringer i det europæiske prisfelt. Den korrigerede spanske notering rangerer på grund af prisfaldet efter den stabile danske notering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danmark er nu igen førende i gruppen af de fem EU-lande med flest svin. Den hollandske notering ligger på sidstepladsen efter den franske.

I alle landene er det tydeligt, at der er et ændret forbrugermønster, hvor man går væk fra at spise i for eksempel kantiner og på restauranter, og der er derfor mere efterspørgsel efter levnedsmidler til brug i hjemmet.

Afviklingen hos slagterierne foregår som regel relativt problemfrit, og virksomhedsrutinen opretholdes. Også handlen med Kina er kommet i gang, lyder det fra forskellige kilder. De største udfordringer i EU er stadig logistik og personalerekruttering.

Tendensen på det tyske marked:

Presset på det tyske slagtesvinemarked falder fortsat. De udbudte stykantal er ifølge omsætterne normaliseret og efterspørges godt af slagterierne. Der forventes en fortsat stabilisering.

På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Øvrige udskæringer handles til uforandret eller svagt stigende prisniveau i denne uge.

Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning. Fra Asien rapporteres der om god efterspørgsel fra Kina og en stabil efterspørgsel fra Japan og øvrige asiatiske markeder, lyder analysen fra Danske Svineproducenter.