Brødrene Simon og Philip Wildenschild går i skole på Gråsten Landbrugsskole og passer deres egne slagtesvin efter skoletid. Ved hjælp af opsparingen og en aftale med Danish Crown om kontraktgrise er brødrene selvstændige med galtgrise.

Mens skolekammeraterne på Gråsten Landbrugsskole stadig ligger lunt under dynen står brødrene 17-årige Simon og 20-årige Philip op klokken seks for at køre de otte kilometer til slagtesvinestalden på Ladegårdsvej i Kværs lidt uden for Gråsten for at fodre deres 600 slagtesvin.

Siden uge 42 i efterårsferien i 2019 har brødrene Wildenschild kunne kalde sig slagtesvinproducenter. Et hold på 600 galtgrise er allerede kørt gennem stalden, nu er brødrene i gang med hold nummer to - også på 600 galtgrise. Planen er at køre tre hold igennem stalden frem til sommerferien i år, så produktionen har opfedet ialt 1.800 slagtesvin fra 30 kg til 115 kg over ni måneder.

-Vi satsede vores opsparing på køb af foder til det første hold kontraktsvin. Brødrene Simon og Philip Wildenschild

- Vi tager et hold ad gangen, og ser hvad der sker, siger Philip og Simon Wildenschild.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hele ideen om at gå selvstændig opstod, da deres far, som også er slagtesvinproducent med 28.000 OUA-grise om året og 42.000 smågrise, stod med nogle dyr, han ikke kunne få solgt.

- Vi tænkte, at det måske var noget for os at overtage de dyr. Vi vidste, at der stod en tom stald ved siden af en kyllingestald få kilometer herfra. Vi kontaktede ejeren og forhandlede en lejepris om lørdagen, og allerede om søndagen var aftalen på plads, fortæller Philip.

Begge brødre er handlingsmænd. I løbet af kun en uge gik de fra tanke til handling. Efterårsferien gik med at opføre en silo, foderpriser blev aftalt og købt ind, og fredag i efterårsferien ankom de første 600 svin til stalden.

- Vores venner fra landbrugsskolen hjalp os fra klokken syv om morgenen til klokken 23 om aftenen med at gøre stalden klar. De synes, det er sjovt, at vi sådan har vores egen stald og er meget interesseret, men de ryster også lidt på hovedet af os, fortæller Simon.

De samme klassekammerater er så imponeret af brødrenes handlekraft, at de har kontaket Maskinbladet for at fortæller om de initiativrige og arbejdsomme brødre ved Kværs.

Når klassekammeraterne får fri fra skole, skiftes brødrene Wildenschild til at tage i stalden for at fodre og tjekke dyrene. Når svinene har vokset sig lidt større, kan brødrene nøjes med en halv time hver morgen og eftermiddag på skift i stalden.

rich-media-1
Produktionen i Gråsten har opfedet ialt 1.800 slagtesvin fra 30 kg til 115 kg over ni måneder. Foto: Marianne Nørmark.

Far og onkler

Brødrene er vokset op med svineproduktion hjemme på gården Borsbøl. En stor del af familien arbejder også i landbruget med svineproduktion, så deres valg af erhverv kom ikke bag på hverken dem selv eller familien.

- Vores far hjælper os ikke, hverken økonomisk eller praktisk, men vi kan selvfølgelig spørge ham til råds. Han har været på besøg i stalden to gange, men ellers kommer han ikke. Han siger: Jo, flere penge I taber, jo mere lærer I. Og det har han måske ret i. Han håber selvfølgelig ikke, vi taber penge, men lærer af vores fejl, siger Philip.

- Vi står med det hele selv, både økonomisk og praktisk, og det har vi det godt med. I forhold til det praktiske, har vi måske haft det lidt nemmere i forhold til andre unge landbrugselever. Vi går på skole tæt på, stalden ligger tæt på, og vores fars gård ligger tæt på. Men hele økonomien står vi selv for, så på den måde løber vi en økonomiske risiko. Lige nu er priserne høje, men man ved aldrig, hvad der sker med markedet, siger brødrene samstemmende.

Kontraktgrise

Brødrene har selv skudt deres opsparing på 230.000 kroner ind som startkapital til foder. Lejekontrakten med kyllingeproducent Asmus Damm er indgået for tre måneder ad gangen. Brødrene har indgået aftale med Danish Crown om kontraktgrise, hvor brødrene låner penge af DC og selv sætter smågrisene ind i stalden. Brødrene afregner 300.000 kroner med DC, når holdet er klar til slagtning til Blans Slagteri. Overskuddet beholder brødrene som betaling for næste hold og supplement til elevlønnen.

- Det er sjovt at være selvstændig, og have hele ansvaret selv. På mange måder går man mere op i sit arbejde. Selvfølgelig kan der også være nedture, men der er risiko ved alt, siger Philip.

Storebror Philip har længe gået med planer om at blive selvstændig.

- Jeg er typen, der godt kan lide selv at bestemme over min hverdag, optimere og planlægge dagene, siger han.

- På denne måde får vi det prøvet af på en forholdsvis nem og billig måde, siger Philip.

rich-media-2
17-årig Simon Wildenschild kan kalde sig svineproducent. Foto: Marianne Nørmark.

Down Under

Begge brødre er i gang med deres EUX-uddannelse på Gråsten Landbrugsskole. Lillebror Simon går på andet grundforløb, mens storebror Philip går på første hovedforløb. Begge bor på skolen. Efter sommerferien skal Philip i praktik et tre måneder i Australien, mens lillebror Simon til juli skal i praktik på en gård med planteavl ved Aabenraa.

- Vi ved ikke helt om vi fortsætter produktionen og få nogle til at passe grisene for os, mens vi er væk. Vi har talt med nogle af vores venner, om de har lyst til at overtage pasningen, men det er ikke på plads. Vi når at have et hold mere, inden vi begge skal rejse, så må vi tage beslutningen på det tidspunkt, siger brødrene.

Philip er færdig som faglært landmand i sommeren 2021 og har planer om at samle erfaring, inden han tager beslutningen om fremtiden.

Brødrene har løbende talt lidt med deres far om at overtage Borsbøl på et tidspunkt, men endnu har ingen lagt planer. De er tre brødre og en storesøster, der læser cand.negot i Odense, hvor af de to er landbrugselever og lillebror Marcus går i 7. klasse. ,

- Marcus har også talt om, at han vil være landmand, så vi ved endnu ikke, hvem af os tre brødre, der på sigt skal overtage gården, siger Philip og Simon Wildenschild.