Når landmænd til maj kan søge om tilskud til at modernisere deres slagtesvinestalde i 2020, vægter miljø og klima højere end tidligere. I alt er der afsat 85 millioner kroner til puljen i år.

Efter fire års pause er det igen muligt for landmænd at søge om tilskud, hvis de ønsker at modernisere deres slagtesvinestald. I forhold til tidligere år er ambitionen i 2020 i endnu højere grad at fremme miljøteknologi, som kan sikre en reduktion af ammoniak fra svinestaldene. Det skal bidrage til den grønne udvikling af dansk landbrug.

- Med den her ordning giver vi landmændene en unik mulighed for at pensionere de gamle utidssvarende stalde og erstatte dem med nye, moderne og miljøvenlige stalde. I år står de moderniseringsprojekter, der har den størst mulige miljøeffekt, først i køen, når pengene skal fordeles. På den måde slår vi to fluer med et smæk ? staldene bliver mere miljøvenlige og landmændene får en mere effektiv produktion, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Louise Piester.

Ordningen giver tilskud til en bred vifte af miljøteknologier. Dermed får landmændene større frihed til at vælge lige præcis den teknologiske løsning, som i det konkrete tilfælde giver den størst mulige miljø- og klimaeffekt for pengene, når man bygger nyt, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- I den nye rundegiver vi landmændene frihed til at vælge den løsning, der passer dem bedst ? samtidig med at udledningen af ammoniak og klimagasser fra slagtesvinestaldene kan komme ned, siger Louise Piester.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ansøgerne får dækket 25 procent af deres udgifter til miljøteknologi, uanset om de investerer i for eksempel gylleforsuring eller luftrensere.

Regeringen har på finansloven 2020 afsat 85 millioner kroner til ordningen i 2020. Ansøgningsrunden forventes at åbne den 5. maj.

Formål med ordning

Ordningens formål er at øge incitamentet til at reducere udledningen af ammoniak- og metan fra svinesektoren. Konkret giver ordningen 25 procent i tilskud til miljøteknologier som gylleforsuring, kemiske og biologiske luftrensere. Ordningen giver desuden 25 procent i tilskud til selve staldbyggeriet. Sidstnævnte vil medføre et generelt løft af bedrifternes levedygtighed og produktivitet.

Moderniseringen af staldene medfører også en reduktion af udledningen klimagasser (metan), hvorfor ordningen får en positiv klimaeffekt.

Eksempel på grøn teknologi:

Når man anvender gylleforsuring, tilsætter man syre til den gylle, der bliver indsamlet i svinestaldene. Syren har den effekt, at den reducerer udledningen af klimagasser betragteligt, hvilket gør svinestaldene mere klimavenlige.

Delvist fast gulv reducerer fordampning af metan og ammoniak i luften, da gyllemængden i stalden bliver mindre. Når dette kombineres med luftrensere, som renser staldluften for ammoniak, bliver den samlede ammoniak udledning fra stalden betragteligt mindre per produceret enhed.